Intensiv stamningsterapi

Senast ändrad 2017-06-30 av Maria Pihl Logoped

Intensiv Stamningsterapi är en 20 dagar lång stamningsbehandling i internatform, fördelad på tre veckor utspritt under året, som arrangeras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här får man chansen att jobba med sin stamning både individuellt och i gruppform. Genom dagliga logopedpass, psykologsamtal, dramaövningar och gemensamma kvällsaktiviteter får man möjlighet att jobba med sin stamningsproblematik på ett nytt och djupare sätt. Vi tar emot stamningspatienter från hela landet. Varje år anordnas en terapi för barn (9-13 år) och deras föräldrar och en terapi för vuxna (från 18 år och uppåt). Vi tar emot 9 familjer till barnterapin och minst 8 deltagare till vuxenterapin. Målet med terapin är acceptabel stamning, en ökad kommunikativ aktivitet och delaktighet och att bättre kunna handskas med sitt tal och de problem som stamning kan medföra i livet. Föräldrarna får lära sig mer om stamning generellt och hur de kan stötta sitt stammande barn på ett mer konstruktivt sätt.

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Intensiv stamningsterapi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Intensiv stamningsterapi ingår i tema Tema logopedi