Intensiv stamningsterapi

Senast ändrad 2016-03-17 av Kristina Skaginger Administratör, vård

Intensiv stamningsterapi är Sveriges enda logopediska rikssjukvård och arrangeras av Logopedmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten finns dels för barn 9-13 år och deras föräldrar, dels för vuxna patienter från 18 år och uppåt. Betalningsförbindelse för rikssjukvård krävs för patienter som ej är skrivna i Västra Götaland. Den intensiva stamningsterapin är ett komplement till logopedisk behandling på hemmaplan. Behandlingen ges i enlighet med logopedisk teori och praxis. Målet är att patienterna ska kunna handskas bättre med sitt tal och med de problem som stamningen medför i livet. Föräldrarna får möjlighet att lära sig mer om stamning och stamningsproblematik med målet att bättre kunna ge sitt barn det stöd det behöver för att klara sitt tal och sin samvaro med andra på bästa sätt.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Intensiv stamningsterapi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Intensiv stamningsterapi ingår i tema Tema logopedi