Intensivträning efter handoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Senast ändrad 2017-12-15 av Git Lidman Arbetsterapeut

Intensivträning efter handoperation på Regionhabiliteringen

Målet är att påbörja en intensiv träningsperiod med den opererade armen/handen för att öka barnets aktivitetsförmåga i vardagliga aktiviteter och lek.

Barnet får arm- och handträning anpassad efter operationsingreppet. Detta innebär träning flera gånger per dag. Vårdnadshavare och assistent får information om hur träningen ska utföras. Skriftligt träningsprogram utformas individuellt för varje barn.

Så går det till

  • Inträning och vid behov, justering eller tillverkning av arm-/handskena
  • Personlig överrapportering till hemortens arbetsterapeut

Behandlingsperiodens längd är en till två veckor beroende på operationens omfattning.

Behandlingsteamet består av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, läkare samt för förskolebarn specialpedagog. Teamet har ett nära samarbete med Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Intensivträning efter handoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Intensivträning efter handoperation för barn med neurologisk funktionsnedsättning ingår i tema Tema barnsjukvård