Interstitiell cystit (IC)

Senast ändrad 2015-11-25 av Linda Kullenberg Webbstrateg

Interstitiell cystit (IC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i urinblåsan. Cirka 90 % som drabbas är kvinnor och orsaken till varför man drabbas är inte känd. 

Symtom

Smärta vid blåsfyllnad som lättar vid tömning. 
Frekventa vattenkastningar dygnet runt, samt obehag över blåsan och bäckenområdet. Antibiotikabehandling har ingen effekt på symptomen.

Så ställs diagnosen

För att diagnostisera interstitiell cystit (IC) måste andra sjukdomar först uteslutas som orsakar liknande symtom. Urinodling tas alltid för att se om det finns bakterier i blåsan. 
Diagnosen ställs med hjälp av cystoskopi (undersökning av urinblåsan via ett instrument med förstorande optik) och vävnadsprover från blåsslemhinnan som görs under någon form av komplett bedövning.

Behandlingsalternativ

Det finns två olika typer av IC, non-ulcerös (utan sår i blåsslemhinnan) och klassisk (sårbildande form). Den klassiska formen kan leda till utveckling av skrumpblåsa, som kräver större kirurgiskt inngrepp. Den non-ulcerösa formen är svår att behandla.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Interstitiell cystit (IC) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Interstitiell cystit (IC) ingår i tema Tema urologi