Interstitiell lungsjukdom

Kallas också Lungfibros

Interstitiella lungsjukdomar (ILS)

 

Interstitiella lungsjukdomar (ILS) är stor sjukdomsgrupp som innefattar sjukdomar med varierande orsaksbakgrund. I vissa fall kan man finna orsaken i miljö eller medicinering.

Karaktäristiska symtom vid ILS-sjukdomar är andfåddhet vid ansträngning och rethosta. Andra symtom som kan förekomma vid ILS är feber, led- och muskelbesvär, hudförändringar och ögonsymtom.

Så ställs diagnosen

När en ILS-sjukdom ska diagnostiseras är först och främst din egen redogörelse för sjukdomsbesvären (anamnes) av stor betydelse. Därutöver gör vi så kallade klinisk-kemiska och andningsfysiologiska tester. Exempel på det senare är spirometri och kolmonoxidupptag. Misstänker man nedsatt andningsfunktion (respiratorisk insufficiens) kontrolleras även artärblodgaser. Andra undersökningar som brukar genomföras är radiologisk lungröntgen, datortomografi (CT) och olika typer av bronkoskopier. I vissa fall kan det vara värdefullt att göra en kirurguisk biopsi för att bekräfta en diagnos.

Vissa undersökningar görs även i uppföljningssyfte och för att kunna prognostisera sjukdomen.

Man brukar också eftersöka tidigare lungröntgenbilder för att om möjligt kunna bedöma sjukdomsutvecklingen genom dem.

Läs mer om:

  • klinisk-kemiska undersökningar
  • andningsfysiologisk undersökning
  • lungröntgen
  • datormografi
  • bronkoskopi
  • biopsi

Behandlingsalternativ

Interstitiella lungsjukdomar (ILS) behandlas inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets lungsjukvård. Undantag är om du har en reumatisk sjukdom eller systemsjukdom där behandlingen av lungsjukdomen bara utgör en del av den totala behandlingen. Då kan du i första hand behöva vårdas på till exempel en reumatologisk enhet. Om du fått en ILS-diagnos som innebär att sjukdomen påverkar även andra organ än lungorna, konfererar vi med andra medicinska specialiteter för att du ska få bästa möjliga vård.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Interstitiell lungsjukdom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Interstitiell lungsjukdom ingår i tema Tema lungmedicin  och  Tema radiologi