Intrauterin fosterdöd (IUFD)

När ett litet barn har dött i magen

Beskedet

Att vänta barn och få besked om att barnet inte lever är ett oerhört svårt besked att få för en blivande förälder. De flesta föräldrar drabbas av overklighetskänslor och känslor av förtvivlan, vrede, sorg och skuld.

I denna känsliga och svåra situation är det nödvändigt att ge en mängd information redan vid inkomsten. Vi vet att det är svårt att förstå, uppfatta och komma ihåg det som sägs, så vi har utformat denna information som en hjälp för er. Vi kommer också att ge er råd och stöd i varje steg i händelseförloppet.

Efter beskedet och samtal med läkare och barnmorska kan ni åka hem om förlossningen inte har startat. Ni kan stanna hemma några timmar, över en natt eller den tid ni själva bestämmer. Av erfarenhet vet vi att de flesta föräldrar vill åka hem och informera eventuella syskon och nära anhöriga. Att i lugn och ro få packa en väska med barnkläder, barnfilt och kamera före inkomsten till förlossningsavdelningen kan också kännas bra. Vill ni vara kvar på förlossningsavdelningen eller BB- avdelningen tills förlossningen startar får ni självklart det.

En fråga som många ställer sig är: När ska man berätta för omgivningen om det som hänt? Syskon till barnet bör informeras i ett tidigt skede och kommer också att vara välkomna till förlossningsavdelningen för att se sitt dödfödda syskon. Det kan vara bra att tänka på att ju fler som får reda på vad som hänt, desto fler har ni att dela sorgen med.

Har ni frågor som inte besvaras, kan ni ringa förlossningsavdelningen på vilken tid på dygnet som helst, det finns alltid en sektionsledare/barnmorska som kan svara.

Förlossningen

Att bli förlöst med kejsarsnitt är ett vanligt önskemål. Men kejsarsnitt gör förlossningen med ett dödfött barn mer overklig. All erfarenhet visar att de är viktigt att vara med om förlossningen. Personalen kommer att göra förlossningen så lugn och trygg som möjligt.

Både under och efter förlossningen kommer ni säkert att ha fler frågor. Till ert förfogande finns barnmorska, läkare, sjukhuspräst, kurator och undersköterska.

Hur kunde det hända?

När ett barn har dött i magen vill alla försöka få ett svar på varför det hänt. Därför tas blodprover och bakterieodlingar. Prover kommer också att tas på barnet när det är fött.

Det finns dödsorsaker som endast en obduktion kan ge svar på. Barnet obduceras efter ert medgivande. Obduktionssvar ges av er läkare. Svar på de flesta prover kan vanligen ges 4-6 veckor efter förlossningen. Enstaka prover kan ta längre tid. Trots noggranna undersökningar kan man ändå inte alltid fastställa orsaken till varför barnet dog.

 

Igångsättning/Induktion

Ibland startar förlossningen spontant. Det finns annars olika metoder att sätta igång den. Man bedömer livmoderhalsens mognadsgrad, om den bedöms omogen läggs hormongel i slidan. Detta upprepas vid behov med sex timmars intervall.

Ett annat alternativ är att lägga en kateter i livmoderhalsen.

När modermunnen börjar öppna kan man ta hål på hinnorna så att vattnet går för att stimulera värkarna. Vid behov kopplas ett värkstimulerande dropp. Den här processen kan ta tid och ibland upplevas som tålamodsprövande.

Smärtlindring

En bra smärtlindring är viktig. Det finns olika alternativ och tillsammans kommer vi överens om vad som är bäst.

Födelsen

När barnet föds finns vi där tillsammans med er. Då barnet föds är det kroppsvarmt. Att se och hålla barnet i famnen är viktiga syn-och känslominnen för framtiden. Barnet har ni hos er så länge ni själva vill.

Syskon och andra närstående är välkomna till förlossningsavdelningen för att möta barnet.

Barnet kommer att fotograferas av vår sjukhusfotograf eller av personalen. Vi fotograferar därför att vi vet att det är svårt att behålla bilden av barnet i minnet.

Barnet vägs och mäts och hand- och fotavtryck kommer att tas på barnet. Andra minnen som till exempel en hårlock tas om ni önskar.

Vad händer i kvinnans kropp?

Några dagar efter förlossningen sätts mjölk-produktionen igång. Medicin i tablettform ges för att motverka detta. (Man kan även lägga ned mjölkproduktionen utan tabletter om så önskas.)

Efter förlossningen kommer blodblandade flytningar (avslag) som vanligtvis avtar efter ca 14 dagar.

Får du feber eller ont i magen ska du kontakta Obstetriska mottagningen dagtid och Specialförlossningen under jourtid.

 

Kurator och präst

Till er hjälp och stöd finns kurator och sjukhuskyrka på sjukhuset. Sjukhuskuratorn kommer att ta kontakt med er och ge er praktisk information och kommer också att kunna erbjuda er stödsamtal en tid efter händelsen. Sjukhuskyrkan kan lämna information om olika begravningsalternativ och kan också hålla en namngivningsceremoni.

Sjukhuskyrkan erbjuder stödjande individuella samtal och parsamtal. Sjukhuskyrkan kontaktar vid behov även representanter för andra religioner.

Det finns föreningar som kan ge stöd och hjälp.

Spädbarnsfonden
Magasinsgatan 17
432 40 Varberg
Telefon 0340-102 51
www.spadbarnsfonden.se
E-post: E-postadress

Föräldraföreningen Små Änglar
Lövholmsvägen 19
117 65 Stockholm
0470-770063
www.smaanglar.org
E-post : E-postadress

Vi som förlorat barn
Föreningen Vi Som Förlorat Barn Skiljemyntsgatan 12 414 80 Göteborg Telefon: 031 - 82 82 80 http://www.vsfb.se/main/index.php
E-post: E-postadress

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Intrauterin fosterdöd (IUFD) är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Intrauterin fosterdöd (IUFD) ingår i tema Tema förlossning