Introduktionsgrupp inför ätstörningsbehandling

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

Vid Anorexi-bulimimottagningen startar all behandling för patienter över 18 år med en introduktionsgrupp som innehåller grundläggande information om ätstörningar och behandling, motivationsarbete och råd och stöd till närstående. Förutsättningen för att delta är att minst en förälder eller annan närstående deltar tillsammans med patienten.

Introduktionsgruppen sträcker sig över fem tillfällen, det första tillfället är gemensamt för alla och då informerar vi om vad en ätstörning är, hur den visar sig, hur kroppen påverkas, vad man kan göra samt hur behandlingen ser ut. Vidare informerar vi om mat, ätande och känslor.

Resterande fyra tillfällen genomförs i två mindre grupper; en patientgrupp med inriktning på att undersöka sin egen motivation för förändring och en närståendegrupp med inriktning på råd och stöd. 

Vårt mål är att ge grundläggande kunskap om ätstörningar och information om den behandling som vi erbjuder samt möjlighet att ställa frågor.

Efter avslutad introduktionsgrupp inleds en individuell psykoterapeutisk behandling där närstående har en fortsatt viktig roll.  (se även rubrikerna motivationsarbete, psykoedukation, anhörigstöd och anhöriggrupp)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Introduktionsgrupp inför ätstörningsbehandling är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Introduktionsgrupp inför ätstörningsbehandling ingår i tema Tema psykiatri