IPT vid bulimi

Kallas också Interpersonell psykoterapi

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

IPT – interpersonell terapi är en korttidsterapi riktad mot patienter med bulimia nervosa eller ospecificerad ätstörning där bulimiska symptom dominerar. IPT har här dokumenterat god effekt.

IPT är en manualbaserad behandling där fokus riktas mycket mot patientens relationer, och händelser knutet till dessa. Ett viktigt syfte med behandlingen är att lära sig att utforska möjligheter till stöd i nätverket, och undersöka vad patienten själv kan göra för att ta emot hjälp och förändra.

Parallellt med detta arbetar man med att etablera ett regelbundet ätande och bryta kompensation och andra ätstörningsbeteenden, på ett liknande sätt som i KBT-behandling (se rubriken KBT vid ätstörningar)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver IPT vid bulimi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

IPT vid bulimi ingår i tema Tema psykiatri