Järnöverskott

Järn behövs för en rad funktioner i kroppen, och en människa har c:a 4 g järn totalt. Tre fjärdedelar (75%) finns i hemoglobinet i de röda blodkropparna, 5% i transportsystemet och 20% i förråd, fr.a. i lever och benmärg. Vi tar upp järn via födan, vid järnbrist ökar upptaget och vid inflammation eller järnöverskott blir upptaget lägre. Det finns en ärftlig sjukdom, hemokromatos, som leder till ett ökat upptag även om järnförråden är välfyllda, vilket leder till en skadlig upplagring av järn. En annan vanlig orsak till järnöverskott är blodtransfusioner; varje påse blodkroppskoncentrat innehåller 200mg järn. När även de transfunderade blodkropparna går under, blir järnet kvar och kan efter 10-20 transfusioner börja ge ett skadligt järnöverskott. De organ som kan drabbas är fr.a. lever, hjärta och hormonproducerande organ, inklusive bukspottkörteln med diabetes som följd. Järnöverskott diagnosticeras och följs upp med blodprover (järnprover inkl ferritin, leverprover mm) samt i utvalda fall med speciell magnetkamerateknik. Människan kan endast göra sig av med järn via blödning eller speciella läkemedel. Hemokromatospatienterna har inte blodbrist och därför är åderlåtning (blodtappning, venesektion) ett bra sätt att bli av med järnet. Patienter som behöver blodtransfusioner kan förstås inte åderlåtas; här återstår läkemedelsbehandling, inte sällan en kombination av läkemedel som ges i dropp/pump (Desferal) och tabletter (Exjade, Ferriprox).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Järnöverskott är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Järnöverskott ingår i tema Tema hematologi