Kapilläroskopi

Kallas också Nagelbandsmikroskopi

Senast ändrad 2015-03-24 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Kapilläroskopi  eller Nagelbandsmikroskopi är en undersökning av de minsta blodkärlen, kapillärerna, i nagelbanden. 
Ofta görs kapilläroskopi som del i utredning av Raynauds fenomen (vita/blå/röda fingrar efter köldexponering). Ibland förekommer Raynauds fenomen vid reumatiska sjukdomar som kan ge kärlpåverkan. Kapilläroskopi kan bidra till att bedöma om Raynauds fenomen beror på en reumatisk sjukdom, eller om det är ett ofarligt symptom (vanligast). 

Före undersökningen

Innan undersökningen är det viktigt att man tar bort nagellack, lösnaglar eller annat som kan försvåra undersökningen. Det är bra om du kommer i god tid (gärna 10-15 minuter innan) till besöket, så du kan vila en stund innan och även bli varmare i fingrarna. Kyla, stress och rökning kan göra att blodkärlen drar ihop sig. Blodkärlen blir då  svårare att bedöma. I övrigt krävs inga förberedelser.

Så går det till

Läkaren undersöker och fotograferar blodkärlen i nagelbanden med ett speciellt mikroskop (se bilden till höger). Oftast undersöks enbart nagelbanden i fingrarna.
För att kärlen skall synas tydligare droppas olja (solrosolja/matolja/cederolja) på nagelbanden inför undersökningen.
Undersökningen är inte smärtsam och vanligtvis sitter man upp vid ett skrivbord då den utförs.
Ofta kan läkaren direkt lämna besked som vad undersökningen visar. Efter läkarbesöket kommer läkaren även att räkna antalet kärl och mäta storleken på kärlen, ibland är det först då man kan bedöma om det är normalt eller avvikande. 

Efter undersökningen

Ofta kan läkaren direkt lämna besked som vad undersökningen visar. Efter läkarbesöket kommer läkaren även att räkna antalet kärl och mäta storleken på kärlen, ibland är det först då man kan bedöma om det är normalt eller avvikande. 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kapilläroskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kapilläroskopi ingår i tema Tema reumatologi