Kapselenteroskopi

Tunntarmen sitter mellan magsäcken och tjocktarmen och är ett svårundersökt organ, delvis på grund av sin längd. Den kan vara upp till 5m lång, längden varierar dock från person till person. För att undersöka tunntarmens slemhinna kan man göra en kapselenteroskopi. Då får du svälja en liten kapsel som är ca 2,5 x 1cm och som innehåller en liten kamera. Elektroder fästs runt om på magen, dessa kopplas till en liten mottagare som du bär med dig i en liten väska. Kapseln fotograferar ca 3 bilder/sekund och dessa bilder förs över till mottagaren via elektroderna, bildsekvenserna blir till en film som vi senare kan granska.

Före undersökningen

Tar du läkemedel av NSAID typ (ex. Diklofenak, Voltaren, Ipren, Ibumetin, Orudis) bör uppehåll göras i 14 dagar före undersökning.

Tar du smärtstillande läkemedel liknande Morfinpreparat måste uppehåll göras i 10 dagar före undersökning. Dessa läkemedel ger en motorikhämmande effekt på tarmen vilket leder till en ökad risk för kapselretention dvs. att kapseln inte passerar igenom tunntarmen.

Om du äter järntabletter måste uppehåll göras i 5 dagar innan undersökning.

På kvällen före undersökning ska du dricka 2liter Laxabon som sköljer rent tunntarmen. Därefter får endast klar vätska intagas, utan kolsyra. På undersöknings dagens morgon får du endast dricka vatten, ät ingen frukost!

Om det finns misstanke om förträngningar i tunntarmen kan du få pröva en självupplösande provkapsel innan originalkapseln används. Om provkapseln kan passera genom tarmen är det osannolikt att originalkapseln skulle fastna. Din läkare bestämmer om det behövs prövas med en provkapsel innan originalkapseln, detta framgår i ditt kallelsebrev.

Så går det till

Du kommer till GEA ca kl. 07:30 på morgonen. Först fäster vi elektroder runt om på din mage, dessa kopplas till en mottagare som du får bära med dig i en liten väska. Efter det får du svälja kapseln med ett glas vatten. För att hjälpa kapseln att komma ner i tunntarmen uppmanas du att gå en liten promenad/gå i trappor efter egen förmåga samt att tugga tuggummi. Efter ca 30 minuter kontrollerar vi om kapseln har kommit ner i tunntarmen genom en liten dator som kan kopplas till mottagaren. Om inte kapseln passerar från magsäcken över till tunntarmen inom 2 timmar kan vi ge medicin som påskyndar magsäckens tömning. Fungerar inte det kan vi behöva putta ner kapseln med hjälp av en gastroskopi, detta är dock mycket sällsynt.

När kapseln har passerat över till tunntarmen kan du lämna sjukhuset, vi bestämmer en tid då du ska komma tillbaka på eftermiddagen. Du får en tidsangivelse när du kan äta och dricka valfri mat och dryck. Fram tills denna tid får du endast dricka vatten utan kolsyra. Det brukar röra sig om mellan kl. 13-14. På eftermiddagen (ca kl.15:00) kontrollerar vi återigen var kapseln befinner sig, om den har passerat ner till tjocktarmen kopplar vi bort elektroderna och mottagaren.

Efter undersökningen

Undersökningen ger normalt inga obehag och ger ingen farlig strålning. De följande dagarna vill vi att du observerar om kapseln lämnar kroppen den naturliga vägen. Har du efter 2 veckor inte sett att kapseln kommit ut bör du höra av dig till oss på GEA. Magnetkameraundersökning få inte göras förrän man vet att kapseln lämnat kroppen. Detta pga. att kapseln innehåller metallkomponenter som kan vara skadliga för kroppen vid en magnetkameraundersökning.

Skulle du i anslutning till undersökningen få allvarligt ont i magen bör du kontakta oss för rådgivning. Vi problem på jourtid bör du uppsöka närmsta akutmottagning och informera dem om Kapselundersökningen du genomgått.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kapselenteroskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kapselenteroskopi ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar