Kärlkramp i hjärtat

Kallas också Angina pectoris

Senast ändrad 2015-04-29 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kranskärlssjukdom

(Denna text är publicerad av Thoraxkliniken, Sahlgrenska)

Åderförkalkning i hjärtats kranskärl kan ge tilltagande förträngningar som gör att hjärtat inte får tillräckligt med syrerikt blod. Denna syrebrist kan yttra sig som bröstsmärtor, allmänt kallat kärlkramp (angina pectoris). Om det skulle bli helt stopp i ett kranskärl, så att blodet inte kommer fram, dör en bit av hjärtmuskeln och man drabbas av en hjärtinfarkt.

Kranskärlsförkalkningar och kärlkramp är vanliga tillstånd och det finns olika faktorer som ökar risken att drabbas, tex ärftlighet, högt blodtryck, rökning, förhöjda blodfetter, diabetes, stress och övervikt.

Behandlingsalternativ

Kranskärlsoperation (Bypass, ACB eller CABG)

Vid en kranskärlsoperation leder man blodet förbi de förträngda områdena i kranskärlen genom nya kärl. På insidan av bröstkorgen finns en pulsåder som kallas LIMA (Left Internal Mammary Artery), som kan undvaras och som ofta används. När flera kärl behövs kan man även ta kärl från benen eller underarmarna utan att det ger allvarliga besvär. Den ena änden av kärlet sys fast på kroppspulsådern (aorta) och den andra änden sys fast på kranskärlet bortom förträngningen.

Risker med hjärtkirurgi
Som vid alla operationer finns risker vid hjärtkirurgi. De vanligaste komplikationerna är blödning som kräver ny operation, infektioner i operationssnitten, andra infektioner (tex lunginflammation) och slaganfall (stroke). Dödsfall i samband med planerade hjärtoperationer är ovanligt men förekommer.

Risken varierar beroende på ingreppets art och patientens tillstånd. Detta är något du får tillfälle att diskutera med en kirurg före operationen.

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kärlkramp i hjärtat är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.