Karpaltunnelsyndrom

Kallas också Medianusnervkompression, Inklämning medianusnerven

Senast ändrad 2015-09-23 av Anders Nilsson Överläkare

 

Karpaltunnelsyndrom är en vanlig diagnos som beror på inklämning av medianusnerven i handledsnivå. Symptomen domineras av domningar i handen och fingrarna, ofta på natten, men ibland konstant. Man kan även uppleva svullnad och kraftlöshet.

Orsaken kan vara svullnad kring senor som följd av belastning eller inskränkning av karpaltunnelns area som följd av ålder.

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs genom läkarens undersökning och eventuellt kompletterande neurofysiologisk undersökning vilken utförs på en annan enhet och man mäter nervens funktion och grad av skada. 

Behandlingsalternativ

Vid lindriga besvär utprovas en nattortos över handleden. Ibland kan kortison lindra besvären övergående.

Om utebliven förbättring övervägs operation vilket innebär delning av det strama karpalligamentet. Operationen utförs vanligen i lokalbedövning. Efter operationen har man antingen ett mjukt förband eller en gipsskena tills stygnen tas bort efter två veckor.

Utstrålande stickningar i fingrarna förbättras snabbt efter operation medan det kan ta lång tid innan känsel återhämtar sig.

Man kan förvänta sig att operationsområdet är svullet och ömmande vid belastning under de första månaderna. Komplikationer är sällsynta men de vanligaste förekommande är kvarstående ömhet över ärret och infektion.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Karpaltunnelsyndrom är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.