Kateterburen slutning av förmaksseptumdefekt

Kallas också ASD/PFO-slutning med kateterteknik

Senast ändrad 2017-10-31 av Ann-Sofie Soffi Petersson Infomaster

Det icke syresatta blodet cirkulerar från vener genom höger förmak till höger kammare via lungpulsådern till lungorna för att syresättas. Syresatt blod kommer tillbaka till vänster förmak ner till vänster kammare och ut i aorta, stora kroppspulsådern (bild 1).

För att separera syrefattigt och syrerikt blod krävs att mellanväggarna mellan höger och vänster sida är intakta.

Den högra hjärtkammaren har normalt ett lågt tryck, cirka 30-35 mm-hg eftersom lungornas tryck är lågt.  Vänster hjärthalva som skall pumpa ut syresatt blod till kroppens alla organ och extremiteter, pumpar med ett högt tryck. Trycket i vänster hjärtkammare motsvarar blodtrycket man mäter vid vanlig blodtrycksmätning i armen.

Man kan ha flera olika typer av defekter i förmaksväggen, varav ASD och PFO kan slutas med kateterteknik.

ASD (Atrium Septum Defekt / förmaksseptumdefekt) innebär att det finns ett hål mellan de två förmaken (bild 2). Om hålet är stort kan blodet ledas fel väg, från vänster till höger förmak. Detta leder till att höger förmak får pumpa mycket mer än vänster, vilket oftast ger symtom i vuxen ålder. Upptäcks denna när man är barn vill man gärna sluta den för att minska risken för problem senare i livet.

Bild 1. Bild 1.

Bild 2. Under fostertiden växer två membran ihop för att efter födelsen slutas nästan helt (se pilen) Bild 2. Under fostertiden växer två membran ihop för att efter födelsen slutas nästan helt (se pilen)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kateterburen slutning av förmaksseptumdefekt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.