KBT-grupp vid bulimi

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

KBT – grupp, behandling enligt kognitiv beteendeterapi i grupp, följer i grunden samma struktur som individuell KBT (se rubriken KBT vid ätstörning). Behandlingen riktas mot patienter med bulimia nervosa, eller patienter med ospecifiserad ätstörning med bulimiliknande symptom. På samma sätt som vid individuell KBT syftar gruppbehandlingen till att stimulera till utforskande och förändring av ätande och måltidsstruktur.

Så går det till

KBT-gruppen för bulimi vid anorexi-Bulimimottagningen träffas två gånger i veckan i fem veckor, totalt 10 sessioner. Gruppen kan ha mellan 6 och 8 medlemmar. Vanligt innehåll i sessionerna är gemensam genomgång av en dags matordning, följt av feedback och diskussioner. Gruppen har också inslag av psykopedagogik, och rådgivning av dietist. (se egna rubriker om psykopedagogik och dietistrådgivning)

Efter behandlingen

Gruppbehandlingen kan kompletteras med efterföljande behandling, men detta är ofta inte nödvändigt.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver KBT-grupp vid bulimi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

KBT-grupp vid bulimi ingår i tema Tema psykiatri