Klamydia

Senast ändrad 2015-05-19 av Petra Tunbäck Överläkare

Klamydia är en av de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna i Sverige och i världen. Klamydia är mycket smittsamt och sprids oftast genom oskyddat vaginalt eller analt samlag men kan också smitta vid oralsex och petting samt vid förlossningen från mor till barn. Oftast ger inte klamydia några besvär. Eventuella symtom uppträder tidigast 1 vecka efter smittotillfället och kan utgöras av sveda vid vattenkastning, irritation i urinröret, ökad flytning och blödningsrubbning hos kvinnor. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor leda till äggledarinflammation som i sin tur kan leda till sterilitet och utomkvedshavandeskap. Hos mannen kan infektionen spridas från urinöret och ge inflammation av bitestikeln. Provtagning sker oftast genom urinprov på män. På kvinnor tas ofta prov från två olika lokaler; t ex slidprov, prov från livmodertappen, urinprov eller prov från urinrörsmynningen. Vid behov tas också prov från ändtarmen, svalg eller öga.

Behandlingsalternativ

Klamydia behandlas med antibiotika. Eftersom klamydia omfattas av Smittskyddslagen är provtagning och behandling gratis. Den som diagnostiserats med klamydia är skyldig att medverka vid smittspårning så att eventuellt smittade partners kan undersökas och behandlas.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Klamydia är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Klamydia ingår i tema Tema infektion