Klipp i mellangården under förlossning

Kallas också Perineotomi

Senast ändrad 2016-06-02 av Marianne Weichselbraun Barnmorska, vårdavdelning

I vissa situationer vid ett barns framfödande kan barnmorskan eller läkaren se ett behov av att skapa mer utrymme för barnet i födelseögonblicket eller strax innan. Man kan också behöva påskynda barnets födelse för att förhindra syrebrist hos barnet. Barnmorskor och läkare har goda kunskaper för att bedömma när ett klipp behöver läggas.

I de allra flesta fall ges bedövning innan klippet läggs.

Efter barnets födelse tittar barnmorska och ibland läkare på klippet och eventuella andra bristningar. Man syr sedan klippet och eventuell ytterligare bristning i god bedövning.

Barnmorskor och läkare har goda kunskaper i bäckenbottens anatomi och hur man på bästa sätt reparerar skadan. Stygnen sys med ett material som resorberas när skadan läkt och behöver ej tas bort.

I de flesta fall läker både klipp och bristningar utan komplikationer.

Alla som fått ett klipp i mellangården erbjuds smärtlindring i tablettform.

Det kan vara bra att få klippet/bristningen inspekterad innan hemgång.

I normalfall inspekteras klipp/bristning även vid efterkontroll MVC, ca 6-12v efter förlossningen.

Om man upplever problem efter klipp/bristning skall man under de första 12v kontakta Antenatalmottagningen, sin förlossningsavdelning eller sin MVC.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Klipp i mellangården under förlossning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.