Klumpfot barn

Kallas också PEVA

Senast ändrad 2017-11-30 av Marianne Bergius Ledning, hälso- och sjukvård

Klumpfot (Peva) är en medfödd felställning av ena eller båda fötterna. Felställningen har vanligtvis tre olika felställningar.

  • Hela foten står i spetsfot
  • Hälen är viklad framåt
  • Framfoten är böjd inåt

Tillståndet är ganska vanligt, ca ett fall per tusen födda. Pojkar drabbas dubbelt så ofta som flickor. Felställningen uppstår tidigt i graviditeten och orsaken är okänd.Ibland kan man upptäcka felställning av foten/fötterna vid rutin-ultraljud redan tidigt under graviditeten.Utan åtgärd kvarstår felställning och barnet får betydande svårigheter att gå då foten blir skev. För en obehandlad fot kan barnet inte gå på fotsulan utan tvingas gå på yttre fotranden eller fotens ovansida.

 

 

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs efter födseln av läkare.

Behandlingsalternativ

Behandling påbörjas så snart det är möjligt, oftast när barnet är mellan 1-3 veckor gammalt. Tillståndet är inte akut, utan man har god tid på sig att planera behandlingen. Vid behandling töjer läkaren på foten på ett speciellt sätt sedan gipsas foten. denna behandling upprepas ca en gång i veckan under 6-8 veckor. Varje gång gipset byts finns det möjlighet att bada barnet innan det gipsas om. Efter varje  gipsaning blir foten rakare än tidigare och så småningom kommer fotsulan att vara riktad neråt.

I de allre flesta fall är hälsenan för kort trots gipsbehandling, så kort att den måste delas/förlängas för att foten skall hamna i god ställning. Denna behandling/operation görs i lokalbedövning på ortopedmottagningen då barnet är 5-6 veckor gammalt. Efter denna behandling gipsas barnet i ca 2 veckor ytterligare.

Efter ca 2 månaders gipsbehandlingser foten i stort sett normal ut.Behandlingen måste dock fortsätta för att  felställningen inte skall komma tillbaka. Den fortsatta behandlingen består av att barnet använder specialskor som sitter fast på en skena, Denis-Brown-skena. De första sex veckorna används skenan hela dygnet (23 timmar), de följande 6 veckorna ska skenan sitta på 18 timmar per dygn och därefter endast  nattetid (12 timmar). Det är viktigt att behandlingen fortsätter tills barnet är omkring 4 år, annars kan felställningen komma tillbaka.

Nästan alla fötter blir helt bra efter denna behandling och barnet får inga besvär vilket innebär att de kan gå och springa som andra barn. Några specialskor krävs i allmänhet inte. I några fall krävs ytterligare åtgärd eller operation längre fram. För utvärdering och bedömning av behandlingen kommer barnet att kontrolleras regelbundet på ortopedmottagningen ända upp i tonåren.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Klumpfot barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.