Klumpfot barn

Kallas också PEVA

Senast ändrad 2015-06-29 av Marie Friberg Verksamhetsutvecklar

Klumpfot (Peva) är en medfödd felställning av ena eller båda fötterna. Felställningen har vanligtvis tre olika felställningar.

  • Hela foten står i spetsfot
  • Hälen är viklad framåt
  • Framfoten är böjd inåt

Tillståndet är ganska vanligt, ca ett fall per tusen födda. Pojkar drabbas dubbelt så ofta som flickor. Felställningen uppstår 12:e graviditetsveckan och orsaken är okänd.Utan åtgärd kvarstår felställningen och barnet får betydande svårigheter att gå då foten blir skev. För en obehandlad fot kan barnet inte gå på fotsulan utan tvingas gå på yttre fotranden eller fotens ovansida.

 

 

Så ställs diagnosen

Diagnosen ställs efter födseln av läkare.

Behandlingsalternativ

Behandling påbörjas så snart det är möjligt, oftast när barnet är mellan 0-3 dagar gammalt. I och med att behandling påbörjas så tidigt blir den lättare att genomföra. Vid behandling tänjer läkaren på foten på ett speciellt sätt sedan gipsas foten. denna behandling upprepas ca en gång i veckan under 6-8 veckor. Varje gång gipset byts finns det möjlighet att bada barnet innan det gipsas om. För varje gång foten tänjs och gipsas blir den rakare än tidigare och så småningom kommer fotsulan att vara riktad neråt.

I ca 50% av fallen är hälsenan för kort trots gipsbehandling, detta åtgärdas med att dela hälsenan för att foten ska kunna hamna i normalställning. Denna behandling görs i lokalbedövning på ortopedmottagningen då barnet är 5-6 veckor gammalt. Efter denna behandling gipsas barnet i ca 2 veckor ytterligare.

Efter ca 2 månader ser foten i stort normal ut men behandlingen måste fortsätta så felställningen inte kommer tillbaka. Den fortsatta behandlingen består av att barnet använder specialskor som sitter fast på en skena, Denis-Brown-skena. De första sex veckorna används skenan hela dygnet, de följande sex veckorna ska skenan sitta på 18 timmar per dygn. Efter denna period endast på natten tills barnet fyllt fyra år annars kan felställningen komma tillbaka. Endast enstaka fall kan en liten operation krävas då en sena flyttas.

Nästan alla fötter blir bra efter denna behandling och barnet får inga besvär vilket innebär att de kan gå och springa som alla andra barn. Några specialskor behövs inte heller utan man kan köpa vilka skor som helst.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Klumpfot barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.