Kognitiv behandling vid förlossningsrädsla

Senast ändrad 2015-12-17 av Margareta Risenfors Barnmorska, vårdavdelning

Av olika orsaker kan man känna stark rädsla inför förlossningen. Inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets förlossningsvård erbjuder vi hjälp vid svår förlossningsrädsla på vår Auroramottagning.

Före behandlingen

Din barnmorska, läkare eller psykolog skriver en remiss till Auroramottagningen. Det vanliga är att du blir kallad efter att du har gjort ditt rutinultraljud. Du behöver inte förbereda dig inför besöket. Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner.

Så går det till

På Auroramottagningen arbetar ett team med barnmorskor och läkare som har lång erfarenhet av förlossningsvård och behandling av förlossningsrädsla. I teamet finns kompetens inom kognitiv beteendeterapi - KBT.

Arbetsmetoden innebär att vi i samtal utforskar och kartlägger rädslan. Vi gör en planering för fortsatta samtal och behandling. Antal samtal varierar.

Exponeringsövningar och hemuppgifter är en viktig del i behandlingen. Besök på förlossningsavdelningen ingår.

Behandlingen avslutas med att vi gör en förlossningsplan.

Efter behandlingen

Efter förlossningen erbjuds du ett uppföljande samtal, på mottagningen eller per telefon.

Komplikationer och risker

Det finns inte några risker med behandlingen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kognitiv behandling vid förlossningsrädsla är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kognitiv behandling vid förlossningsrädsla ingår i tema Tema förlossning