Kölbröst

Kallas också Pectus carinatum

Senast ändrad 2015-09-23 av Pernilla Lyckner Ledning, hälso- och sjukvård

Kölbröst är en vanligtvis genetisk medfödd missbildning av främre delen av bröstkorgen. Bröstkorgen bildar en upphöjning i form av en ås. Åkomman är ovanlig, cirka 1/600 och förekommer i många olika varianter. Den går att operera, men det är inte så vanligt eftersom åkomman inte på något sätt är farlig. Vid operation åtgärdar man revbensbrosket och ibland måste bröstbenet vinklas eller knipas av. Operatören förklarar närmare vad som gäller just vid Din operation. Åkomman blir inte bättre med åren, och de flesta som opereras väljer att göra det i de övre tonåren.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kölbröst är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.