Koloskopi

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med koloskopi menas undersökning av tjocktarmen. Samtidigt blir alltid ändtarmen och i många fall även sista delen av tunntarmen också undersökt. Undersökningen görs med hjälp av ett så kallat koloskop som är ett fingertjockt, böjligt och styrbart instrument. Bilden av tarmens slemhinna syns på en TV-skärm.

Tjocktarmsundersökningen görs för att dina symtom som till exempel diarré, blod/slem i avföringen, lågt blodvärde eller ofrivillig viktnedgång ger dig besvär och det finns anledning att påvisa eller utesluta någon form av tarmsjukdom. Ibland gör man koloskopi som en kontroll efter tidigare påvisad sjukdom eller förändring i tjocktarmen. I samband med koloskopi kan det bli aktuellt att utföra ingrepp som till exempel att ta slemhinneprover för mikroskopisk analys, ta bort polyper eller stilla en eventuell blödning. Dessa ingrepp är i princip helt smärtfria, du informeras alltid av undersökaren innan sådana ingrepp genomförs.

Före undersökningen

En lyckad koloskopiundersökning förutsätter en helt tom och ren tarm. Det är därför mycket viktigt att du fullföljer tarmrengöringen, som du får instruktioner om, mycket noga. Om tarmen inte är helt ren riskerar man att undersökningen och bedömningen inte uppnår tillräcklig kvalitet. Det är viktigt att meddela endoskopiavdelningen (GEA) om du har genomgått någon större operation eller har drabbats av allvarlig sjukdom de sista tre månaderna. Det är också viktigt att informera oss om du är gravid, har någon form av blodsmitta eller står på blodförtunnande mediciner.

Om du behandlas med järntabletter skall dessa sättas ut sju dagar före koloskopiundersökningen. Undvik så långt som möjligt att äta fiberinnehållande föda. Exempel på sådan föda är grovt bröd, musli, vetekli och linfrön. Undvik också vissa frukter (kiwi, citrusfrukter, hallon och vindruvor) och grönsaker med grovt skal eller kärnor (tomat, bönor, oliver, majs). Annat som bör undvikas är nötter och quinoa. I övrigt går det bra att äta vanlig mat.

Två dagar innan undersökningen skall du enbart äta passerad och flytande kost såsom släta soppor, krämer, fil och yoghurt.

 

Så går det till

Din tjocktarm måste vara fullständigt ren och tömd inför koloskopin. Kvarvarande tarminnehåll kan nämligen dölja sjukliga förändringar som då undgår att bli upptäckta, med eventuellt allvarliga konsekvenser som följd. Om tarmen inte är tillräckligt ren tvingas man ibland att göra om undersökningen. God sikt är en absolut förutsättning för undersökaren för att kunna manövrera instrumentet smidigt genom tjocktarmen. Oren tarm kan medföra att undersökningen tar längre tid och kan upplevas mera obehaglig. Det är därför mycket viktigt att du följer den instruktion om laxering som du får från endoskopiavdelningen inför din koloskopi.

På endoskopiavdelningen (GEA) får du en tunn venkateter insatt i armen för att användas i en situation då läkemedel behöver ges. Om du får lugnande/smärtstillande medicin får du inte köra bil förrän nästkommande dag. Vid start av undersökningen ligger du på din vänstra sida, eventuella lägesändringar kan förekomma vid undersökningen. Ibland behöver assistenten trycka lätt på magen för att stötta och underlätta undersökningen. En koloskopi kan ta mellan 30-60 minuter.

Efter undersökningen

Du kan som regel lämna sjukhuset direkt efter undersökningen och äta och dricka som du vill. OM du får lugnande/smärtstillande medicin behöver du vila en kort stund hos oss i ungefär en timma efter undersökningen. Du kan ta mediciner som vanligt efter undersökningen om inte annan rekommendation ges.

Du kommer att få ett preliminärt besked om undersökningsresultatet. Tar man slemhinneprover eller avlägsnar polyper får du information om mikroskopiska resultatet via brev oftast av undersökaren eller annan doktor. Det kan dock ta upp till åtta veckor innan den mikroskopiska analysen är klar.

Komplikationer och risker

Komplikationer i samband med koloskopi är mycket sällan förekommande. I samband med ett eventuellt ingrepp finns det liten ökad risk för komplikationer, till exempel blödning eller att det kan gå hål i tarmen (perforation). I regel kan undersökaren åtgärda eventuella komplikationer i samband med undersökningen men ibland kan akut operation behöva utföras. Skulle du efter hemkomsten få mycket svåra buksmärtor eller notera stora blödningar när du tömmer tarmen bör du genast kontakta GEA eller åka till Akuten.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Koloskopi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Koloskopi ingår i tema Tema mag- och tarmsjukdomar