Kommunikationsstöd vid utmanande beteende

Senast ändrad 2015-12-17 av Sandra Derbring Programmerare/Sysman

Utmanande eller problemskapande beteende har ett starkt samband med kommunikation. Det är mycket frustrerande att inte kunna förstå andras kommunikation och att inte kunna uttrycka det man vill. Utmanande beteende, som till exempel att kasta saker, slå eller skada sig själv, är en form av kroppskommunikation som uppstår då man inte har andra sätt att uttrycka sig. Att använda kommunikationsstöd är därför det bästa sättet både att förebygga och minska utmanande beteende.

Det bästa är att samverka i nätverket runt personen och att utgå från en kartläggning av situationerna där det utmanande beteendet uppstår. Ofta behövs mer kunskap om kommunikation och stöd, så kallad alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det vanliga är att både omgivningen och personen själv behöver tillgång till mer konkreta verktyg för att samspel skall fungera. 

Så går det till

En utredning på DART som gäller utmanande beteende handlar om hur kommunikationsstöd kan hjälpa till att minska beteendet. Vi tittar på situationen runt patienten och omgivningen, och provar ut olika hjälpmedel som kan underlätta. Utredningen följer samma gång som våra andra kommunikationsstödsutredningar. Läs mer om detta under "Kommunikationsstödsutredning (DART)".

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kommunikationsstöd vid utmanande beteende är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.