Komplikationer efter gynekologisk operation

Senast ändrad 2015-07-02 av Siri Lindqvist Sjuksköterska

Har du genomgått en gynekologisk operation har du fått information från den ansvariga enheten om den aktuella operationen och symtom som kan vara tecken på komplikationer som kan uppstå efter operationen.

Följ de instruktioner och den patientinformation du har fått som gäller dig och din situation.

 

Söka vård

  • Frågor om förband och omläggning av sår utan komplikation hänvisar vi till primärvården i första hand.
  • På akutmottagning gynekologi tar vi emot dig med komplikationer och akuta symtom.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Komplikationer efter gynekologisk operation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.