Kompressionsstrumpa vid blodpropp i benet

Senast ändrad 2015-12-03 av Linda Hedin Sjuksköterska/mott

Kompressionssrumpa vid blodpropp i benet

Avsikten med en kompressionsstrumpa är att förbättra återflödet av blod i benet. Med hjälp av strumpan förbättras den naturliga pumpfunktionen av musklerna i benen, speciellt vadmusklerna. Strumpan hjälper blodet att rinna åt rätt håll genom att hjälpa de skadade klaffarna i venerna. Med det förbättrade återflödet kan man undvika bensvullnad och minska risken för bensår.

Före behandlingen

Inga förberedelser.

 

Så går det till

Du får komma på besök till mottagningen, där benet mäts och lämplig strumpa prövas ut. Vid blodpropp bör strumpan bäras dagtid under minst ett år.

 

Efter behandlingen

Vid kvarstående symtom kan det krävas en längre behandlingstid.

Komplikationer och risker

Kontrollera benet regelbundet efter nytillkommen svullnad, hudförändringar, känselnedsättning och domningar i tår.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kompressionsstrumpa vid blodpropp i benet är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.