Könsdysfori

Kallas också transsexualism

Senast ändrad 2016-10-17 av Susanna Andersson Administratör, vård

Könsdysfori som tidigare benämnts som transsexualism brukar beskrivas som ett tillstånd med en stark och bestående identifikation med ett annat kön än det du tillskrevs vid födseln. Kroppen känns fel och det kan finnas en önskan om korrigera kroppen så att den stämmer med den inre upplevelsen.
På Lundströmsmottagningen i Alingsås finns ett utredningsteam med uppdrag från landstinget att bedriva utredningar av patienter med könsidentitetsproblematik. För att få komma dit krävs remiss. Att få diagnosen könsdysfori är sedan avgörande för om du som patient ska kunna få behandling och vård hos oss. Utredningen på Lundströmsmottagningen eller motsvarande enhet i landet tar ungefär 1 år och utförs av psykiatriker, psykolog och socionom. Plastikkirurgiska kliniken har ett mycket gott samarbete med Lundströmsmottagningen och en av verksamhetens socionomer pendlar mellan båda enheterna.

Söka vård hos oss
När du söker vård hos oss behöver vi veta lite om din bakgrund och hur långt du har kommit med din behandling samt få veta om du fått godkännande för ingrepp i könsorganen från Socialstyrelsens etiska råd.  Denna information kan vi få genom att din läkare skriver remiss till oss och bifogar journalanteckningar. Du kan också skriva egenremiss men även i detta fall vill vi att du bifogar kopia på din tidigare journal. Om du har fått godkännande från Socialstyrelsens etiska råd vill vi också att du bifogar kopia på detta tillsammans med din remiss. Använd den blankett för egenremiss som finns på plastikkirurgmottagningens sida.

Om du bor i annat landsting än Västra Götalandsregionen kommer vi att begära betalningsförbindelse redan före nybesöket då detta krävs innan vi kan gå vidare med någon form av operationsplanering. Denna vård räknas som rikssjukvård och därmed gäller inte det fria vårdvalet. Ditt hemlandsting har rätt att säga nej till att utfärda betalningsförbindelse till oss och kan istället hänvisa dig till en annan vårdgivare.

Behandlingsalternativ

Vilken operation som genomförs är individuellt och detta är något du och din kirurg diskuterar ingående innan beslut tas.  Vid nybesöket får du möjlighet att diskutera förväntade och önskade operationsresultat, din läkare går också igenom de komplikationsrisker och medicinska risker som finns med ingreppet. Alla patienter som ska opereras fotodokumenteras vid läkarbesök på Plastikkirurgisk mottagning.

Före operationen
För att bli opererad måste du varit rökfri i minst 6 veckor före operationen samt ha ett BMI (Body Mass Index) som understiger 30. 

Om du ska opereras inom slutenvården kallas du 2-3 veckor före planerad operation till ett inskrivningsbesök. Då tas blodtryck, blodprover och du träffar sjuksköterska och avdelningsläkare. Vid detta tillfälle får du information om hur du ska förbereda dig inför din operation vad gäller mat och dryck, dusch med Descutan/Hibiscrub, nagellack, akrylnaglar, smink, piercingar och hur du ska ta de läkemedel du använder. Det är viktigt att du följer dessa instruktioner noggrant för att minska risken för att din operation stryks på operationsdagen. Vid inskrivningen görs också medicinsk bedömning och om behov finns får du träffa narkosläkare.

Så här går det till
Operationer kan ske dagkirurgiskt eller i slutenvård. Vid dagkirurgisk operation kan din operation ske i lokalbedövning och du får då åka hem samma dag. Om operationen sker i slutenvård får du istället stanna över natten. Om din operation sker i dagkirurgi eller slutenvård beror på vilken typ av operation du ska genomgå. Tyvärr finns det ingen möjlighet att önska fler vårddygn p g a lång resväg. Om du bor långt bort och ska opereras tidigt på morgonen finns det möjlighet, om plats finns, att för självkostnadspris bo på vårt patienthotell på Högsbo sjukhus, fråga om detta och andra boendealternativ vid ditt inskrivningsbesök.  

Risker/komplikationer
All kirurgi innebär risk för komplikationer och all kirurgi orsakar ärr i någon grad. Hur ärrens utseende kommer att bli kan man inte förutse. Ibland läker huden med tjocka breda ärr som med tiden blir mjukare och bleknar. Känselbortfall är vanligt runt operationsområdet. Hur mycket känsel som kommer tillbaka varierar och ibland tar det så lång tid som 1,5 år innan känseln eller delar av känseln är tillbaka. Du kan drabbas av blodpropp och blödning, risken är störst för detta i samband med operationen och de närmaste dygnen efter operationen. Efter operationen finns alltid risk för infektion, långvarig sårläkning, sårglipor, fistlar, smärta och ärr. Du diskuterar tillsammans med din kirurg igenom de risker som kan vara aktuella för dig.

De operationer vi utför hos oss i dagsläget är 

  • Bröstförstoring - om du efter att tagit hormoner i minst 12 månader inte fått tillräcklig med brösttillväxt
  • Mastektomi – borttagande av bröst
  • Förminskning av struphuvud. Det finns en gräns för hur mycket som kan slipas ner utan risk för att påverka röstfunktionen.
  • Vaginalrekonstruktion – här finns olika operationsmetoder. Eventuellt kan det vara nödvändigt med hårborttagning före operation, detta sker ibland i ditt hemlandsting och ibland hos oss
  • Penisrekonstruktion. Det finns flera olika metoder för detta, men dock ingen metod som är helt optimal. Det är bra om du funderar på vad som är viktigt för dig.

Kontaktuppgifter
Kontaktsjuksköterska
Erica Olsson, Ylva Bergström
0700 – 82 52 83

Avdelning 14 – rådgivning, svarar på frågor efter din operation
031 – 342 37 00

Plastikkirurgimottagningen – rådgivning efter återbesök
031 – 342 37 00

Tidbokningsfunktion – vid frågor om din remiss eller tider till plastikkirurgisk mottagning
031 – 342 37 00

Socionom/Koordinator
Margaretha Göransson
Lundströmsmottagningen/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0700 – 82 28 57

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Könsdysfori är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Könsdysfori ingår i tema Tema gynekologi  och  Tema hud  och  Tema plastikkirurgi  och  Tema sexologi