Konstgjord urinblåsa

Kallas också ortotopt blåssubstitut

Senast ändrad 2015-04-09 av Anders Johansson Webbstrateg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Ortotopt blåssubstitut innebär att man får en konstgjord urinblåsa tillverkad av tunntarm. Denna sys fast till urinröret och urinen töms sedan ut via krystning eller tappning med en tunn kateter.

Observera att det är först vid operationen som man med säkerhet kan avgöra om det är lämpligt att anlägga en ortotop tarmblåsa som ersättning för urinblåsan eller om någon annan form av urinavledning bör utföras.

Före behandlingen

Du kommer att bli kallad för inskrivningssamtal en till tre veckor eller dagen före operationen. Inskrivningssamtalet innefattar blodprovstagning, EKG, samtal med avdelningsläkare och sjuksköterska. Sjukgymnasten samtalar med dig kring andningsgymnastik och hur man tar sig upp ur sängen bäst efter operationen. Du kommer även att besöka operationsavdelningen där du träffar en narkosläkare. Du kommer att få en markering på magen för att visa var en eventuell stomi ska placeras utifall operationsmetoden måste ändras. Vi kommer tillsammans att gå igenom häftet ”Patientinformation gällande kontinent urostomi och ortotopblåsubstitut” Kvällen före operationen duschar du och tvålar in dig med en desinfektionsvamp vid två tillfällen med mins fyra timmars mellanrum. Du får också en lättare laxering inför operation. Du skall inte äta eller dricka efter klockan 24 kvällen före operationen.

Så går det till

Operationen görs i narkos och tar ca fyra till sex timmar. Ett snitt läggs från naveln ner till blygdbenet. Efter att urinblåsan tagits bort tas ca 55 cm av tunntarmen bort för att konstruera en ny blåsa med backventil. Urinledarna sys ihop till en gemensam mynning till backventilen. Den nya blåsan av tarm sys fast till urinröret.

Efter behandlingen

När du vaknar upp ligger du på uppvakningsavdelning för extra observation till dagen efter operation. För att den nya blåsan ska få läka ihop utan att urinen stör läkningsprocessen läggs två tunna plastslangar via urinledarna upp i njurarna. Dessa slangar mynnar ut via bukväggen och placeras i en påse. Slangarna brukar avlägsnas efter sju till tio dagar. De första dygnen kontrolleras katetern noggrant av vårdpersonalen med regelbundna spolningar med koksaltlösning. De första dagarna kommer du också att ha en plastslang in i bukhålan för att dränera ut sårvätska från operationsområdet, ett så kallat dränage. För att motverka sårsmärtor har du fått en sk EDA. Det är en form av ryggbedövning som brukar sitta i ca tre till fyra dagar efter operation. Därefter brukar det räcka med smärtstillande tabletter.

Det är viktigt att röra på sig så mycket som möjligt för att undvika komplikationer så som lunginflammation och blodproppar. Vi förväntar oss därför att du kommer upp ur sängen dagen efter operation. Normalt efter bukoperationer står tarmarna stilla i två till fyra dagar. Under den tiden får du inte äta eller dricka, utan får din näring via dropp. Först när tarmarna åter är igång får du börja dricka, först lite försiktigt och om det går bra börja äta. Innan du går hem får du lära dig att spola och sköta din kateter själv. Vårdtiden brukar bli sju till tolv dagar.

Ungefär fyra veckor efter operationen kommer du åter till sjukhuset. Då har ditt blåssubstitut läkt och urinkatetern kan dras. Du får träffa en sjukgymnast för bäckenbottenträning och du får eventuellt stanna över natten tills vattenkastningen kommit igång. Du kan dock räkna med att du behöver gå och kissa en till två gånger i timmen de första veckorna och du kommer att läcka mycket urin i början. Undvik tunga lyft och hårt kroppsarbete under sex till åtta veckor efter operationen. Att promenera och bära en matkasse går bra. Sjukskrivningen blir minst fyra veckor lång. Återbesök till din läkare sker efter fyra till sex veckor och du kommer dessutom att kallas till uroterapeut eller stomiterapeut.

Komplikationer och risker

Om du får problem efter operationen får du höra av dig till oss på urologen. Vid frågor eller problem inom ett dygn efter du kommit hem hör du av dig till avdelning 17 eller avdelning 30.

Om det uppstår frågor eller problem senare än ett dygn efter du kommit hem kontaktar du urologmottagningen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Konstgjord urinblåsa är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.