Kontakteksem

Senast ändrad 2016-01-21 av Frida Appelqvist Specialistläkare

Kontakteksem kan vara allergiska och beror då på en kontaktallergi mot något ämne. Det vanligaste är dock att kontakteksemet är icke-allergiskt och det kallas då för irritationseksem. Det sitter ofta på händerna och kan uppkomma efter tex upprepad tvättning av huden eller kontakt med rengöringsmedel

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kontakteksem är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kontakteksem ingår i tema Tema hud