Korsettinprovning för barn med neurologisk funktionsnedsättning

Senast ändrad 2017-12-11 av Annika Blomkvist Fysioterapeut, sjukgymnast

Korsettinprovning på Regionhabiliteringen

Målsättningen är att få den behandlande korsetten att fungera optimalt för barnet/ungdomen och deras familj.

Vår uppgift är att vänja barnet/ungdomen vid sin behandlande korsett utifrån ryggortopeds rekommendation samt ge skriftliga och muntliga instruktioner om skötsel och hantering till vårdnadshavare och assistenter.

Så går det till

  • Inträning av korsett dag och natt och vid behov justering
  • Bedömning av syrgasmättnad med och utan korsett
  • Anpassning av rutiner vid påverkan på nutrition, hud, andning och blåsa-/tarmfunktion
  • Analys av sittställning
  • Översyn av befintliga hjälpmedel som påverkas av korsettanvändandet  
  • Bedömning av korsettens effekt 
  • Handledning till närstående 

Behandlingsperiodens längd är upp till två veckor.

Behandlingsteamet består vanligtvis av sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare och habiliteringspersonal. För barn i förskoleålder ingår specialpedagog i teamet och för skolbarn sjukhusskola. Teamet samarbetar med vårdnadshavare, remittent, ortopedingenjör på skoliosmottagningen/SU och ortopedtekniska avdelningen i Göteborg.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Korsettinprovning för barn med neurologisk funktionsnedsättning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Korsettinprovning för barn med neurologisk funktionsnedsättning ingår i tema Tema barnsjukvård  och  Tema ortopedi