Kortisoninjektion i led

Senast ändrad 2015-10-16 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

När en svullen och inflammerad led ger mycket värk eller försämrad rörlighet kan kortison sprutas in i leden. Kortisonet dämpar inflammationen och minskar svullnaden inom en till ett par dagar. Speciellt knäleder kan bli mycket svullna. Ibland suger man därför ut vätska ur leden innan kortisonet sprutas in.

Före behandlingen

Det behövs ingen speciell förberedelse inför behandlingen. Det är olämpligt att ge kortisoninjektion i led om man har en pågående infektion med feber eller öppna, infekterade sår på kroppen. Blodtunnande medicinering med bland annat Waran kan utgöra ett hinder för injektion pga. ökad risk för blödning. Kontakta sjuksköterska på reumatologkliniken om du skall få en kortisoninjektion i en led men har en infektion eller äter blodtunnande medicinering som Waran, Eliquis, Pradaxa eller Xarelto.

Så går det till

Läkaren undersöker den svullna leden som sedan tvättas noga med antiseptisk lösning. En spruta sticks i leden och kortison sprutas in. Nålen dras ut och du får ett plåster på stickstället. Själva injektionen går fort. Eftersom det rör sig om ett stick (som när man får en spruta) brukar man ej bedöva först.

Efter behandlingen

Eftersom kortisonet tar lite extra plats i leden kan man ibland känna att det spänner eller värker något i leden. Det är vanligare efter injektion i små leder som fingerleder än i stora leder, men helt ofarligt. Om det besvärar mycket kan det lindra att ta en receptfri värktablett. Pga. infektionsrisk skall man undvika att smutsa ner stickstället under det första dygnet, undvik även bad och diskvatten. Det går bra att tvätta sig i rinnande rent vatten. Det går bra att röra på och använda den injicerade leden med måtta direkt efter behandlingen. Du kan gå till bil eller buss för hemfärd. Vissa data talar för att effekten blir bättre om man kan vila leden under närmsta dygnen efter behandlingen. Detta gäller speciellt stora viktbelastade leder som knän och höfter. Förbered dig därför för att kunna ta det lugnare än vanligt närmsta dagarna efter behandlingen.

Komplikationer och risker

Under det första dygnet kan någon gång kortisonet orsaka en sk. kristallreaktion då inflammationen snabbt ökar, leden blir röd och varm. Detta kan hålla i sig någon till ett par dagar och beror på att kortisonet irriterar i leden. Man kan behöva ta inflammationsdämpande läkemedel för att lindra. Det är inte vanligt och det är ofarligt men besvärande, efter några dagar försvinner besvären och kortisonet hjälper. Ring till mottagningen om detta inträffar då det kan likna en infektion.

Det finns en liten risk att hudbakterier följer med in i leden vid injektionen och orsakar en infektion. Detta är mycket ovanligt men måste behandlas med antibiotika/penicillin. Besvären liknar dem vid kristallreaktion se ovan, med rodnad, smärtande led men kommer lite senare efter något till ett par dagar och ökar successivt. Man kan också få feber och känna sig sjuk. Om du får feber och den behandlade leden svullnar mer än före behandlingen skall du söka akut för bedömning.

Om du har frågor, kontakta mottagningen där du fått din behandling. Har du frågor om din behandling kan du kontakta den enhet du varit på.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kortisoninjektion i led är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.