Korttidsbehandling vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Vissa patienter har inte behov av de omfattande insatser som normalt ges vid en specialiserad ätstörningsenhet, men bedöms ändå kunna ha nytta av den specialistkunskap som finns vid enheten.

Gemensamt innehåll i korttidsbehandlingarna kan ofta vara individuellt anpassad kostrådgivning av dietist samt psykologisk behandling med fokus på ångesthantering anpassad till den specifika patienten.
Förutsättningar hos patienter som kan erbjudas korttidsbehandling är god motivation, samt god tilltro till sin förmåga att efter rådgivning fortsätta göra förändringar på egen hand.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Korttidsbehandling vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Korttidsbehandling vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri