Kranskärlsröntgen

Kallas också Koronarangiografi

Kranskärlsröntgen alternativt koronarangiografi med eller utan ballongdilatation/PCI

Hjärtat har flera kranskärl som försörjer hjärtat med blod. Om det finns en förträngning i ett eller flera av dessa kärl, kan det uppstå en syrebrist i hjärtmuskeln. Detta ger i de flesta fall upphov till smärta (kärlkramp). För att ta reda på om man har en förträngning i något av kranskärlen gör man en kranskärlsröntgen.

Före undersökningen

- Provtagning sker inför undersökningen.
- Du får en infart insatt i armen.
- Innan angiografin känner vi på fötterna efter pulsationer och markerar med ett kryss.
- Det är viktigt att dricka mycket dagen innan och efter angiografin. Detta på grund av att njurarna ska kunna utsöndra kontrastmedel som ges under undersökningen. Har du diabetes eller nedsatt njurfunktion får du dessutom ett dropp innan.
- Du får äta mat innan undersökningen och ta dina ordinarie tabletter, vänta gärna med vätskedrivande läkemedel.
- Du kan om du vill få en lugnande tablett en stund innan undersökningen.

Så går det till

På röntgenbordet tvättas du där det planerade ingreppet ska ske.
Under lokalbedövning görs ett litet stick i ena ljumsken eller handleden. En smal kateter förs in via ett blodkärl till övre delen av hjärtat. Kontrastmedel sprutas in och man tar röntgenbilder för att se hur vätskan fördelar sig i kärlen. På detta sätt ser man eventuella förträngningar.
Vid förträngning kan man gå vidare med ballongvidgning (PCI). Behandlingen innebär att en tunn ballongförsedd plastslang förs in i ljumsken eller handleden till hjärtats kranskärl. Ballongen placeras i förträngningen, och när den fylls med vätska trycks förträngningen ut mot kärlväggen och kranskärlet vidgas så blodet åter kan flöda utan hinder i kranskärlen. Eftersom det ibland finns risk att förträngningen kommer tillbaka lägger man ofta in ett metallnät (stent) i kranskärlet för att hålla kranskärlet vidgat. Stentet sitter fast och är kvar där livet ut.


Undersökningen tar ungefär 45 minuter till ­1 timma. De flesta känner inget större obehag av undersökningen. En del upplever dock en värmekänsla när kontrasten ges och en det kan upplevas jobbigt att ligga still. Hjärtat kan göra en del extraslag, detta är helt normalt i samband med undersökningen. Man kan också få kärlkramp, och får då nitroglycerintablett under tungan.

Efter undersökningen

När undersökningen är klar drar man katetern och sätter tryckförband, femostopp eller TR-band, samt annan teknik för att det ej ska blöda.
Vid instick i ljumske används femostopp, du får ligga i sängen fyra timmar (minst), detta också för att det inte ska blöda. Under dessa fyra timmar lättar personalen successivt på tryckförbandet. Vi tar också puls, blodtryckskontroller och känner på fotpulsar.
Vid instick i handled används TR-band. Trycket släpps successivt och tas bort efter fyra timmar. Du uppmanas att ta det lugnt och ha handen i högläge under denna tid och du behöver ej vara sängliggande. 

Du kommer att få information av ansvarig läkare innan hemgång.
De närmsta fem-sju dygnen ska du inte lyfta tungt eller krysta kraftigt för att undvika påfrestning på ljumsken.
Ingen bilkörning första dygnet.
Förbandet kan tas bort efter 1-2 dagar.
Det går bra att duscha dagen efter ingreppet.
 

Komplikationer och risker

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer i samband med undersökningen , men om det ändå skulle uppkomma är de vanligaste:

 

Blödning relaterat till insticket i artären. Detta uppkommer vanligen första dygnet efter undersökningen och för att förebygga detta används tryckförband. Under avvecklandet av förbandet inspekteras insticksområdet av ansvarig vårdpersonal samt inför hemskrivning. Om det skulle förekomma blödning är första åtgärd att, vid möjlighet, öka trycket i förbandet samt planläge om insticket är i ljumsken. Enstaka gånger uppstår det skada på kärlet som behöver opereras.

 

Allergi

För att kunna se hjärtats kranskärl sprutas kontrastvätska in i samband med bildtagning. Ovanligt men kan dock hos vissa förekomma allergi mot detta medel. Reaktioner kan då vara hudutslag, astma, klåda. Om du sedan tidigare vet om att att det finns en allergi mot kontrastvätska eller lokalbedövning, tala om detta i förväg så det kan förbehandlas för att förebygga allergisk reaktion.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kranskärlsröntgen är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kranskärlsröntgen ingår i tema Tema hjärt- och kärlsjukdomar  och  Tema reumatologi