Kreativa grupper vid ätstörning

Senast ändrad 2017-03-26 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Kreativa grupper kan för många vara en viktig del av en ätstörningsbehandling, och en viktig hjälp på vägen mot tillfrisknande. En kreativ grupp kan syfta till att hitta sätt att hantera oro och ångest, men också att på olika sätt uttrycka sig själv, sina känslor och tankar. Vid anorexi-bulimi dagvård- och slutenvård finns det för närvarande två olika grupper med fokus på skapande.

Under tillfriskningsprocessen är det viktigt att hitta nya avkopplande aktiviteter att fylla sin tid med. Skapande aktiviteter i grupp ger tillfälle att hitta nya intressen och bygga upp sitt självförtroende, samt lära sig nya sätt att hantera oro och ångest

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kreativa grupper vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kreativa grupper vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri