Kreativa grupper vid ätstörning

Senast ändrad 2015-05-18 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog

Kreativa grupper kan för många vara en viktig del av en ätstörningsbehandling, och en viktig hjälp på vägen mot tillfrisknande. En kreativ grupp kan syfta till att hitta sätt att hantera oro och ångest, men också att på olika sätt uttrycka sig själv, sina känslor och tankar. Vid anorexi-bulimi dagvård- och slutenvård finns det för närvarande tre olika kreativa grupper:

 Bildgrupp:
I en bildgrupp ges man möjlighet att uttrycka sina känslor i färg och form. Med hjälp av bilden kan patienten öka sin kunskap och sin förståelse för tankar och känslor som påverkar livet. Utifrån olika teman får patienten måla, tolka och beskriva.

 Skapandegrupp:
Under tillfriskningsprocessen är det viktigt att hitta nya avkopplande aktiviteter att fylla sin tid med.  Skapande aktiviteter i grupp ger tillfälle att hitta nya intressen och bygga upp sitt självförtroende, samt lära sig nya sätt att hantera oro och ångest

 Skrivarcirkel:
I skrivgruppen träffar patienterna en skrivpedagog, och man får arbeta med att uttrycka sig genom skriven text. Arbetet går ofta ut på att man skriver i form av olika kreativa övningar, där man väljer själv hur personligt innehållet blir. Det finns inga prestationskrav, och det är också frivilligt om man vill läsa upp för gruppen.

 

Före behandlingen

-

Efter behandlingen

-

Komplikationer och risker

-

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kreativa grupper vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kreativa grupper vid ätstörning ingår i tema Tema psykiatri