Kronisk öroninflammation

Kallas också Kronisk otit

Kronisk öroninflammation är en skada i mellanörats vävnader, som vanligen orsakats av infektioner. Detta har skadat delar av örat som leder ljudet in till hörselsnäckan. Skadan består av hål på trumhinnan och/eller avbrott i hörselbenen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kronisk öroninflammation är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Kronisk öroninflammation ingår i tema Tema öron- näs- och halssjukvård