Kuratorsstöd vid kris och trauma

En kris kan sägas vara resultatet av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper inte räcker till för att hantera situationen man hamnat i.

En del kriser kan komma smygande utifrån en livssituation med t ex arbetsöshet, skilsmässa eller sjukdom. Andra kriser kan komma plötsligt och oväntat och vara traumatiska, som t ex vid en svår olycka, rån, överfall, våldtäkt eller plötsliga dödsfall.

Vi människor reagerar väldigt olika vid kris och trauma. Det beror dels på själva händelsen som utlöst  krisen, dels på vår nuvarande livssituation och dels på vad vi upplevt tidigare i livet.

De flesta klarar en kris med hjälp av sitt vanliga nätverk i form av familj, vänner eller arbetskamrater, men ibland kan man behöva hjälp i form av professionellt krisstöd.

Professionellt krisstöd syftar till att stärka personens egen förmåga att klara krisen och de följder den får för livssituationen.

Så går det till

Kuratorerna på AKOM, Akut - och Olyckfallsmottagningen Sahlgrenska Sjukhuset, erbjuder krisstöd till patienter och anhöriga som sökt på AKOM i samband med traumatiska händelser. Kuratorerna kan vid behov erbjuda fortsatt krisstöd även efter det akuta skedet, men också hjälpa till att hänvisa till annat stöd som tex vårdcentral, Stödcentrum för Brottsoffer, psykiatri eller beroendemottagningar m m.

Kuratorerna nås via personalen på AKOM eller direkt på telefon 031-342 13 12 , 031-342 11 26

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kuratorsstöd vid kris och trauma är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.