Kuratorsstöd vid plötsligt dödsfall

Sorg är en normal känslomässig reaktion på en förlust som i stort sett drabbar alla någon gång i livet. Ofta efter dödsfall men också efter andra händelser i livet som vid en separation, sjukdom eller förlust av arbete. Många gånger beskrivs sorg som ett arbete eller en process som kräver tid och energi att ta sig igenom.

Vid plötsliga och oväntade dödsfall tillkommer dessutom andra reaktioner som påminner om att vara med om ett trauma eller en allvarlig kris av annat slag. Det kan vara svårt att förstå vad som hänt och hur det kunde ske. Ofta kan man också ha svårt att förstå sina egna reaktioner vilket kan kännas skrämmande.

Hur man reagerar kan se olika ut, och beror bland annat på hur dödsfallet gick till, på vilka tidigare erfarenheter man har och på vilket stöd som finns i omgivningen.

Så går det till

Vid plötsliga dödsfall där patinet och anhöriga kommit till Akut - och Olycksfallsmottagningen, Sahlgrenska Sjukhuset, erbjuder kuratorerna stöd och samtal så snart som möjligt efter dödsfallet. Det kan handla om stöd att ta reda på vad som hände från olika instanser, att få råd kring praktiska saker och var man kan vända sig med olika frågor. Kuratorerna erbjuder också kortare eller längre tids samtalskontakt efter behov och bedömning. Kuratorerna kan även vara behjälpliga i att slussa vidare till efterlevandegrupper, vårdcentral m m när behov finns. Kuratorerna nås på telefon 031-342 13 12 eller 031-342 11 26.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Kuratorsstöd vid plötsligt dödsfall är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.