Labyrintoperation för förmaksflimmer

Kallas också Cox-maze, Mazeoperation

Senast ändrad 2015-10-22 av Soudabeh Babaei Koordinator

Förmaksflimmer

(Denna text är publicerad av Thoraxkliniken, Sahlgrenska)

Förmaksflimmer är en av våra vanligaste hjärtrytmrubbningar och förekomsten ökar med åldern. Orsaker till förmaksflimmer kan vara hjärtsjukdom med klaffel, högt blodtryck, kranskärlssjukdom eller hjärtmuskelsjukdom. Många gånger kan man dock inte fastställa orsaken. Den normala impulsgivaren i förmaket, sinusknutan, styr då inte längre hjärtrytmen som blir oregelbunden och ofta snabbare än den normala. Hjärtats pumpförmåga försämras i samband med förmaksflimmer. Förmaksflimmer kan upplevas som obehagligt och handikappande. Om inte medicinering och elkonvertering gett resultat, så kan en operation vara aktuell.

Så går det till

Mazekirurgi

Maze kommer från engelskans ord för labyrint. Syftet med mazekirurgi är dels att förhindra att förmaksflimmer uppstår och dels att hjälpa impulsen att gå sin normala väg från sinusknutan i förmaket ner genom hjärtat. Detta sker genom att kirurgen lägger snitt i förmakens väggar i ett givet mönster som sedan åter sys ihop. När snitten läkt bildar ärrvävnaden en barriär som impulser inte kan ta sig över. På så vis tvingas impulserna från sinusknutan att gå i den labyrint som kirurgen skapat. Inom 1-3 månader brukar hjärtrytmen ha stabiliserat sig.

Komplikationer och risker

Risker med hjärtkirurgi
Som vid alla operationer finns risker vid hjärtkirurgi. De vanligaste komplikationerna är blödning som kräver ny operation, infektioner i operationssnitten, andra infektioner (tex lunginflammation) och slaganfall (stroke). Dödsfall i samband med planerade hjärtoperationer är ovanligt men förekommer.

Risken varierar beroende på ingreppets art och patientens tillstånd. Detta är något du får tillfälle att diskutera med en kirurg före operationen.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Labyrintoperation för förmaksflimmer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.