Lågt blodsocker hos nyfödda barn

Senast ändrad 2017-02-08 av Marie Sellhed Intensivvårdssköterska

Lågt blodsocker hos nyfödda barn

Ett nyfött barn kan av olika anledningar ha ett lågt blodsocker. Detta kan ses hos barn som är för tidigt födda eller vars födelsevikt avviker från förväntad. Även barn som har drabbats av syrebrist under förlossningen kan ha lågt blodsocker. Om mamman har haft diabetes eller förhöjda blodsockervärden under graviditeten kan även detta leda till att barnet får ett lågt blodsocker efter förlossningen.

Barnet följs då noga med blodprover för att fastställa blodsockervärden och får mat tidigt med antingen donerad bröstmjölk eller bröstmjölksersättning. Ibland kan barnet även behöva socker i droppform direkt in i blodbanan via en liten mjuk plastslang som sätts in i ett av barnets blodkärl.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lågt blodsocker hos nyfödda barn är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.