Läkemedelsallergi

Senast ändrad 2015-12-02 av Monica Arvidsson Sektionschef

Läkemedel kan orsaka allergiska och icke-allergiska reaktioner. Tecken på överkänslighet kan vara t.ex. nässelutslag, andningssvårigheter och i svåra fall anafylaxi.

När det gäller överkänslighetsreaktioner utreds de hos oss på astma- och allergimottagningen. Det gäller i första hand läkemedel som är nödvändiga för individen och där det inte finns några lika lämpliga alternativ.

Så ställs diagnosen

När det gäller läkemedel går det oftast inte att kontrollera om det föreligger en allergi via blodprov eller pricktest utan i de flesta fall måste man genomgå en regelrätt provokation som kan ta allt från några timmar till en hel arbetsdag.

En provokation innebär att man får ta läkemedlet på plats hos oss, man börjar med en mycket låg dos och går sakta upp till fulldos under övervakning. Eventuella allergiska reaktioner hanterar vi hos oss på astma och allergimottagningen genom att ge mediciner som motverkar och tar bort de uppkomna symptomen, i sällsynta fall får man läggas in för övervakning över natten.

Behandlingsalternativ

Läkemedelallergi går inte att bota utan man måste undvika det läkemedel som man är överkänslig för i fortsättningen..

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läkemedelsallergi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läkemedelsallergi ingår i tema Tema farmakologi