Läkemedelsbehandling vid ätstörning

Senast ändrad 2015-06-02 av Anne-Line Solberg Specialistpsykolog / Sektionsledare

Vetenskapligt stöd finns för att behandling med SSRI tillsammans med samtalsbehandling hjälper vid bulimi.

Vid anorexi så behöver man pröva ut medicinering mer individuellt men behandling med en låg dos Zyprexa (Olanzapin) kan vara en god hjälp och om det finns bakomliggande ångest och nedstämdhet kan SSRI- behandling också vara en god hjälp.

Man kan också behöva hjälp med lugnande icke beroendeframkallande preparat för att få sömnen att fungera samt för att få hjälp att hantera ångestattacker.

Läkemedelsbehandlingen förskrivs och följs upp av läkare. (Se även rubriken Uppföljing av läkare vid ätstörning)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läkemedelsbehandling vid ätstörning är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läkemedelsbehandling vid ätstörning ingår i tema Tema farmakologi  och  Tema psykiatri