Läkemedelsbehandling vid fetma

Senast ändrad 2015-05-21 av Sofia Björkman Dietist

Läkemedel vid fetmabehandling

Idag finns ett godkänt läkemedel i Sverige för behandling av fetma. Substratet heter Orlistat, och kan ha flera olika namn beroende på tillverkare, bland annat Xenical® och Orlistat Stada.

Läkemedlet innehåller ett ämne som till viss del hindrar det fettnedbrytande enzymet lipas. Lipas från bukspottkörteln till tunntarmen, där det gör fettet lösligt för att kunna tas upp i blodbanan och användas som energi eller lagras i våra fettceller.

Genom behandling med Orlistat minskar fettupptaget med ca 30 %. Den delen lämnar istället kroppen via avföringen. Detta innebär att de biverkningar som eventuellt uppstår kommer från mag-tarmkanalen i form av oljig avföring, diarré och gasbildning.

Orlistat som tillägg till kostbehandling har i studier visat sig ge genomsnitt 2-3 kg större viktnedgång under 12 månader, jämfört med placebo. Orlistat kan även ha viss positiv effekt på reglering av blodfetter (kolesterol).

På Obesitasmottagningen används läkemedel i samråd med läkare, tillsammans med kostbehandling. Läkemedel används inte vid lågenergipulverbehandling eftersom fettmängden då är väldigt låg. Efter kostupptrappningen är gjord kan läkemedel läggas till. Detta diskuteras ofta vid läkarbesöket som ligger 6 månader in i behandlingen.

 

Tidigare fanns fler läkemedel

Flera registrerade läkemedel för viktreduktion har på senare på dragits in av den europeiska läkemedelsmyndigheten på grund av allvarliga biverkningar. Sibutramin (Reductil®) ,indraget 2010, på grund av ökad risk för hjärtinfarkt. Rimonabant (Accomplia®), indraget 2008, för att det visat ökad risk för ångest, depression och självmord.

 

Receptfria läkemedel

Det finns idag några läkemedel som säljs receptfritt, genom att de innehåller lägre doser av den verksamma substansen Orlistat. I dagsläget är dessa Beacita® samt Alli®.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läkemedelsbehandling vid fetma är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läkemedelsbehandling vid fetma ingår i tema Tema endokrinologi  och  Tema farmakologi