Läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt

Senast ändrad 2015-04-30 av Jakob Therkelsen Legitimerad sjuksköt.

Alla som drabbas av hjärtsjukdom får sin egen medicinlista. Den skräddarsys efter de behov man har. För mer information om dina läkemedel tala med din läkare eller sjuksköterska. Du kan också fråga på apoteket eller läsa mer på http://www.fass.se/allmanhet

Nitrater
Isosorbidmononitrat (Imdur)
Vidgar blodkärlen och gör det lättare för hjärtat att arbeta.

Kalciumhämmare
Amlodipin (Norvasc), Felodipin
Har en avslappnande effekt på blodkärlen som gör att de vidgar sig så att blodet kan flyta lättare. Sänker blodtrycket och kan förebygga kärlkramp.

Heparin
Dalteparin (Fragmin), Heparinnatrium (Heparin)
Blodförtunnande läkemedel som förebygger blodproppar och som förhindrar att redan befintliga proppar växer i storlek.

Blodplättshämmare
Acetylsalicylsyra (Trombyl), Clopidogrel (Plavix)
Ser till att blodet flyter lättare och att blodplättarna inte klibbar ihop sig. Förebygger propp i hjärta och kärl.

Trombolys
Alteplas (Actilyse), Tenekteplas (Metalyse)
Propplösande läkemedel som ges i det akuta skedet för att minska risken för syrebrist och skador på hjärtat.

Betablockerare
Atenolol, Metoprolol (Seloken Zoc)
Sänker pulsen och blodtrycket och hjälper hjärtat att arbeta mer effektivt. Detta är bra för att minska symptomen vid exempelvis kärlkramp och hjärtsvikt.

Blodfettssänkare
Simvastatin, Atorvastatin (Lipitor), Ezitimib (Ezetrol)
Minskar kolesterolet i blodet och risken för åderförkalkning i blodkärlen. Detta kan ge lägre risk för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke.

ACE-hämmare
Enalapril, Ramipril
Minskar bildningen av det blodtryckshöjande hormonet angiotensin-2. Detta leder till sänkt blodtryck och hjälper hjärtat att arbeta bättre vid hjärtsvikt. Kan också bidra till läkningen av hjärtat efter en hjärtinfarkt.

Angiotensin 2-hämmare
Candersartan (Atacand), Losartan (Cozaar)
Minskar effekten av det blodtryckshöjande hormonet angiotensin-2. Detta leder till sänkt blodtryck och hjälper hjärtat att arbeta bättre vid hjärtsvikt.

Vattendrivande
Furosemid (Furix, Lasix)
Ökar kroppens utsöndring av vätska via urinen. Sänker blodtrycket och avlastar hjärtat vid hjärtsvikt.

Referens: Hjärtan utan gränser: till patienter som genomgått hjärtinfarkt, Eva Nordin, Merck Sharp & Dohme (Sweden)

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läkemedelsbehandling vid hjärtinfarkt ingår i tema Tema farmakologi  och  Tema hjärt- och kärlsjukdomar