Läkemedelsbehandling vid ledgångsreumatism

Kallas också Reumatoid artrit

Senast ändrad 2015-11-30 av Maj Jonnestedt chefssekreterare

Läkemedel som används vid ledgångsreumatism är:

Inflammationsdämpande läkemedel som dämpar inflammation och även smärta

Smärtstillande läkemedel som lindrar smärta både lokalt och centralt

Kortison som är det starkaste inflammationsdämpande läkemedlet

Antireumatiska läkemedel som påverkar de celler och molekyler som bidrar till ledinflammationen

En särskild grupp antireumatiska läkemedel, malariamedicin, som har en anitinflammatorisk effekt och används vid behandling av reumatiska sjukdomar

Biologiska läkemedel som är det senaste tillskottet vid behandling av ledgångsreumatism och kan hjälpa om man inte får tillräcklig effekt av antireumatiska läkemedel

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läkemedelsbehandling vid ledgångsreumatism är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läkemedelsbehandling vid ledgångsreumatism ingår i tema Tema farmakologi