Läkemedelsbehandling vid stroke

Senast ändrad 2015-03-19 av Carina Larsson Kommunikatör

Den som insjuknat i stroke kan behöva mediciner av olika slag, exempelvis för högt blodtryck, diabetes och/eller höga blodfetter.

För att minska risken för att nya proppar bildas kan det också bli aktuellt med blodförtunnande medicin (Waran) eller blodproppshämmande medicin (exempelvis Trombyl).

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läkemedelsbehandling vid stroke är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.