Läpp-näsvingeplastik

Senast ändrad 2016-10-18 av Susanna Andersson Administratör, vård

Läpp-näsvingeplastik görs för att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur, längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Vårdtid är ca 3-4 dygn.

Så går det till

Med läpp- näsvingeplastik avses att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur,längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Vid enkelsidiga spalter görs detta utan föregående läppslutning vid 6 månaders ålder. Vid totala spalter (spalt i läppen, käken och gommen) görs det samtidigt med gomplastiken vid 6 månaders ålder och vid partiella spalter vid 6 månaders ålder. Läpplastiken vid dubbelsidiga spalter görs vid 12 månaders ålder. En individuell bedömning görs alltid.

Sekundära korrektioner av läppen görs först vid 5 års ålder och kan kombineras med näskorrektioner samt vid behov, tills resultatet är så bra som möjligt.

Ibland får barnet en matningslang, en så kallad sond, som förs in via näsan till magsäcken under operationen för att underlätta matningen efteråt.

 

Efter behandlingen

Om barnet ammas eller flaskmatas kan detta göras så snart barnet är tillräckligt vaket. Tröstnapp kan användas. Matningssonden som barnet fick under operationen dras när matningen fungerar tillfredsställande.

Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen och därefter mosad mat och puréer i ytterligare fem dagar. Därefter får barnet äta som vanligt (gäller de barn är gamla nog att äta annat än mosad mat/puréer).

Stygnen i läppen är så kallade resoberbara, vilket innebär att de bryts ned av kroppen smärtfritt och med tiden försvinner av sig själva.

Totala unilaterala spalter ska på återbesök en månad efter operation till plastikkirurg, logoped och odontolog. Totala bilaterala spalter ska på återbesök en månad efter operation till plastikkirurg och odontolog.

Komplikationer och risker

Det är mycket ovanligt att operationsområdet går upp igen, men vi vill ändå uppmana till försiktighet första tiden efter operationen, främst om barnet kryper eller går.

När barnet bärs i famnen, låt då gärna ansiktet vara framåtvänt för att minimera risken att barnet slår läppen i din axel. Var uppmärksam så barnet inte ramlar och stöter i läppen.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läpp-näsvingeplastik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läpp-näsvingeplastik ingår i tema Tema plastikkirurgi