Läpp-näsvingeplastik

Senast ändrad 2017-02-28 av Susanna Andersson Administratör, vård

Denna information är utformad till dig/er som har ett barn som ska genomgå läpp-näsvingeplastik eller läppadaptation.

 

Så går det till

Beslut om operation
Det finns två typer av operationer när det kommer till att sluta en läppspalt. Läpp-näsvingeplastik eller läppadaptation

Läpp-näsvingeplastik avser att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur, längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Detta är den operation som görs för att permanent sluta läppen.

Om läkaren anser att inte förhållandena för att göra en läpp- näsvingeplastik är tillräckligt bra görs ibland en läppadaptation först. Den görs ibland vid dubbelsidiga spalter i läppen och vid breda enkelsidiga spalter i läppen. Denna metod används för att minska spaltbredden och framskjutningen av överkäken och en läpp- näsvingeplastik görs sedan i ett senare skede.

Inskrivningsbesöket

Ni kommer att bli kallade till inskrivning, oftast ett par veckor innan operationsdagen. Besöket utgår från avdelningen och består av samtal med och undersökningar av avdelningsläkare, narkosläkare, öronläkare, sjuksköterska och fotograf. Under denna dag får ni information om vilka förberedelser ni gör i hemmet inför operationen samt information om hur er vårdtid kommer att se ut.

Operationsdagen

Beroende på var ni bor läggs ni in antingen dagen innan operationen eller operationsdagens morgon. En förälder/anhörig får sova med sitt barn under vårdtiden men självklart är båda föräldrar/anhöriga och eventuella syskon välkomna att vistas på avdelningen under dagtid.

Under operationen kommer barnet att få dropp samt en engångsdos av intravenös antibiotika (ges i blodet). Efter operationen kan barnet ammas eller matas med nappflaska redan på uppvakningsavdelningen. Barnet kommer att ha dropp efter operationen, detta tas bort så fort matningen kommer igång. Smärtlindring ges kontinuerligt efter operationen, i form av stolpiller, mixturer (flytande) eller intravenöst (i blodet) samt att extra smärtlindring ges vid behov. Vi smärtskattar med hjälp av en skala som heter FLACC. Barnet får använda tröstnapp, det som bör undvikas är att inte slå i den nyopererade läppen i hårda kanter/ytor. Svullnad i det opererade området är vanligt och lägger sig på någon vecka. Läppen smörjs med vaselin som återfuktning och för at lösa upp gammalt torkat blod efter operationen

 

Efter behandlingen

Dagen efter operation
Dagen efter operationen smörjes läppen med vaselin och tvättas med vatten vid behov. Kontinuerlig smärtskattning görs och smärtlindring ges. Utskrivning sker om barnet mår bra och matningen fungerar.

Vårdtiden är cirka 3-4 dagar. För denna tid kan ni som föräldrar/anhöriga ansöka om tillfällig föräldrapeng. Vid utskrivningen från sjukhuset får ni ett intyg på att ni har varit inneliggande på sjukhus med ert barn.

Kost
Barnet kan efter operationen amma eller ta nappflaska som tidigare och äter barnet mat, så är det mjuk mat som gäller i 5 dagar.

Stygn
Läpp-näsvingeplastiken och läppadaptationen sys med resorberbara suturer, alltså sådana som försvinner av sig självt.

Återbesök
1 månad efter operationen till plastikkirurg

Komplikationer och risker

Det är mycket ovanligt att operationsområdet går upp igen, men vi vill ändå uppmana till försiktighet första tiden efter operationen, främst om barnet kryper eller går.

När barnet bärs i famnen, låt då gärna ansiktet vara framåtvänt för att minimera risken att barnet slår läppen i din axel. Var uppmärksam så barnet inte ramlar och stöter i läppen.

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läpp-näsvingeplastik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läpp-näsvingeplastik ingår i tema Tema plastikkirurgi