Läpp-näsvingeplastik

Läpp-näsvingeplastik görs för att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur, längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Vårdtid är ca 3-4 dygn.

Så går det till

Med läpp-näsvingeplastike avses att rekonstruera näsans vinge och golv, läppens muskulatur,längd och amorbåge med det läpprödas konturer. Vid enkelsidiga spalter görs detta utan föregående läppslutning vid 4-6 mån ålder. Vid totala spalter (spalt i läppen, käken och gommen) görs det samtidigt med gomplastiken vid 6 mån ålder och vid partiella spalter vid 6 mån ålder. Läpplastiken vid dubbelsidiga spalter görs vid 12 mån ålder. Sekundära korrektioner av läppen görs först vid 5 års ålder och kan kombineras med näskorrektioner samt vid behov, tills resultatet är så bra som möjligt.

Ibland får barnet en matningslang, en så kallad sond, som förs in via näsan till magsäcken, under operationen för att underlätta matningen efteråt. Barnet får också pappmanschetter på armarna för att undvika att det river sig på läppen och näsan vilket försvårar läkningen. Dessa ska ska vara på i cirka 14 dagar.

Silikonnäsproppar (se information längre ned) insättes i samband med operationen. Dessa fästes med några stygn som tas bort efter ca 3 veckor och därefter hålls på plats med kirurgisk tejp i ca 6 månader.

Efter behandlingen

Om barnet ammas eller flaskmatas kan detta göras så snart barnet är tillräckligt vaket. Tröstnapp kan användas. Matningssonden som barnet fick under operationen dras när matningen fungerar tillfredsställande.

Barnet får enbart äta flytande kost i tre dagar efter operationen och därefter mosad mat och puréer i ytterligare fem dagar. Därefter får barnet äta som vanligt (gäller de barn är gamla nog att äta annat än mosad mat/puréer).

Stygnen i läppen är så kallade resoberbara, vilket innebär att de bryts ned av kroppen smärtfritt och med tiden försvinner av sig själva. Vad gäller buttoneringarna på näsan(små fastsydda gula tussar) ska dessa tas bort efter 2,5 vecka. Detta sker på vår mottagning. polikliniskt.

Totala unilaterala spalter ska på återbesök en månad efter operation till plastikkirurg, logoped och odontolog. Totala bilaterala spalter ska på återbesök en månad efter operation till plastikkirurg och odontolog.

Komplikationer och risker

Det är mycket ovanligt att operationsområdet går upp igen, men vi vill ändå uppmana till försiktighet första tiden efter operationen, främst om barnet kryper eller går. Därför används pappersmanchetter i ca 14 dagar.

När barnet bärs i famnen, låt då gärna ansiktet vara framåtvänt för att minimera risken att barnet slår läppen i din axel. Var uppmärksam så barnet inte ramlar och stöter i läppen.

Näskrokar

Vid totala unilaterala och bilaterala spalter samt läpp-käkspalter där näsvingen bedöms som utdragen eller tillplattad används näskrokar. Barnet får dessa vid första besöket hos odontologen, oftast vid 1-2 veckors ålder. Syftet med näskrokar är att forma näsbrosket. Ju tidigare barnet får näskrok desto bättre kan man påverka brosket och därmed formen på näsan. Näskrokarna tejpas med kirurgisk tejp och rekommenderas sitta kvar fram till första operationen. Därefter beslutar plastikkirurgen i samband med operation om barnet ska få silikonnäsproppar.

Silikonnäsproppar

Silikonnäsproppar används framförallt för att hålla emot recidiv av den gamla formen efter operation och används främst på barn med uni- och bilaterala totala spalter. Om man inte använder näspropp är det stor risk att näsvingen på spaltsidan faller ihop. Plastikkirurgen avgör behovet av näspropp i samband med första operationen och provar ut vilken storlek som passar. Näspropparna sys fast under operation.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Läpp-näsvingeplastik är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Läpp-näsvingeplastik ingår i tema Tema plastikkirurgi