Lapptest

Kallas också Epikutantest

Senast ändrad 2016-04-11 av Anonym

Att utreda om hudbesvär orsakas eller försämras av kontaktallergi mot ämne i omgivning med hjälp av lapptest.

Så går det till

Hur går lapptest till?

Ett lapptest innebär tre besök på hudkliniken. Vid första besöket fästs lappar med beredningar av misstänkta ämnen på ryggen. Lapparna skall sitta kvar 2 dygn och därefter tar du själv av dem. Testen kan ge fettfläckar och färga av sig på kläder.

Vid andra och tredje besöket avläses testen. Första avläsningen sker efter 3-4 dagar och andra avläsningen efter en vecka. Under testdagarna och fram till att avläsningarna är klara ska du inte duscha ryggen, sola ryggen eller svettas rikligt.

En positiv reaktion visar sig som en eksemfläck på platsen för det testade ämnet. Vid avläsningarna får du besked om du har kontaktallergi för något av de testade ämnena. Om du får fler reaktioner på ryggen inom 2–3 veckor efter sista testavläsningen, kontakta mottagningen på 031-342 18 69.

Hur ska jag förbereda mig?

Inför en lapptest skall du inte ha smort ryggen med kortisonsalva eller solat ryggen 14 dagar före testet. Om du äter kortisontabletter eller annan immundämpande medicin bör du kontakta mottagningen och rådgöra i god tid på tel 031-342 18 69.

Testning sker med ämnen som finns på mottagningen och, eventuellt med ämnen/produkter som du kommer i kontakt med på arbetet eller fritiden.

Ta därför med sådant du misstänker kan ha orsakat dina hudbesvär.

Det kan vara:

  • Arbetsmaterial, industriella produkter, kemikalier och lim
  • Skyddshandskar (både hemifrån och från arbetsplatsen)
  • Krämer och salvor (både utskrivna av läkare och mjukgörande krämer och lotions som du köpt själv eller som tillhandahålls på arbetet)
  • Hygienartiklar, t ex flytande tvål, både hemifrån och från arbetsplatsen, gärna i originalförpackning

Tag med varuinformationsblad eller innehållsförteckningar. Om originalförpackningen är för stor, ta med ca 0,5 dl i en tät behållare. Märk då noga behållaren med innehåll. Om du har frågor om märkning och förpackning av prover kan du ringa avdelningens yrkeshygieniker på telefonnummer 031-342 13 38.

Efter undersökningen

Resultatet från undersökningen meddelas den läkare som ordinerat lapptesten.

Komplikationer och risker

Eftersom ämnen som misstänks kunna orsaka kontaktallergi läggs mot huden vid testen finns en viss risk att man kan bli kontaktallergisk mot ett ämne i samband med testningen. För att undvika detta testas ämnena i lägsta möjliga koncentration.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lapptest är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.