Lårbråck

Kallas också Femoralbråck

Senast ändrad 2015-09-03 av Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bukväggen består av flera lager muskler eller bindvävsplattor. På insidan ligger tarmar inneslutna i bukhinnan. Bråck innebär en svaghet i bukväggen som gör att bukhinnan kan bukta ut som en säck. I bukhålan finns det tarm eller bukfett som kan glida in i säcken. Om säcken och innehållet kläms eller irriteras upplever man smärta. Bråcksäcksinnehållet glider tillbaka till bukhålan om man lägger sig ner.


Tendensen att utveckla bråck är delvis ärftlig men andra faktorer spelar också in. Rökning är en riskfaktor. Undervikt, lungsjukdomar med hosta eller flera tidigare graviditeter utgör andra riskfaktorer.

Lårbråck (femoralbråck) är en variant av ljumskbråck som uppstår där kärl och nerver passerar genom ljumsken ned till låret.


Bråck kan föreligga utan att du har några som helst besvär utav det. Det kan vara ett utseendemässigt problem men det kan också orsaka tyngdkänsla, obehag eller smärta som ofta försvinner när du lägger dig ned.
Ett bråck kan variera i storlek. Det kan vara ute ibland och åka tillbaka i vila eller det kan vara ute hela tiden. Ofta blir det större med tiden. Det försvinner inte av sig själv.

Ljumskbråck är en vanlig åkomma och operationen är bland de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige.  En tiondel av ljumskbråcken är lårbråck. Lårbråck är mycket vanligare hos kvinnor än hos män.

Den allvarligaste komplikationen till ljumskbråck är vad som kallas akut inklämt bråck. Då fastnar bråcksäcksinnehållet i försvagningen i bukväggen och kan ge tarmvred. Då gör det rejält ont över svullnaden, som inte går att trycka tillbaka, kanske kräks man och har ordentliga buksmärtor. Det är dock sällsynt men om man upplever detta skall man uppsöka sjukhus akut. 

 

Så ställs diagnosen

Huvudsymtom vid ljumsk- och lårbråck är utbuktning eller knöl i ljumsken samt smärta. Man kan ha ljumskbråck och vara helt symtomfri. Utbuktningen och eventuell smärta försvinner när man lägger sig ner och trycker på utbuktningen.

Flertalet fall av bråck i ljumskregionen diagnostiseras vid läkarens undersökning. Patienten undersöks både i stående och liggande ställning. Om läkarens undersökning inte ger säker diagnos och patienten har symtom som kräver behandling, kan en röntgenundersökning med kontrast eller en ultraljudsundersökning ge vägledning.

Behandlingsalternativ

Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer angående när det kan vara aktuellt med operation av ljumskbråck. Sammanfattningsvis kan man säga att män med ljumskbråck som bedöms ge inklämningsrisk eller orsakar besvär i det dagliga livet rekommenderas operation samt alla kvinnor med ljumskbråck (eftersom det är mycket vanligare med allvarliga former av ljumskbråck (lårbråck) och akut inklämning hos kvinnor).

Lårbråck har hög risk för akut inklämning och bör därför opereras med förtur.

Be om remiss från din vårdcentral eller kirurgmottagning. Operationen kan ske med olika tekniker, öppet eller med titthålsteknik.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Lårbråck är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Lårbråck ingår i tema Tema kirurgi