Laryngektomi

Senast ändrad 2016-05-20 av Helena Löfhede Logoped

I Sverige drabbas årligen cirka 140 personer av cancer i struphuvudet och den primära behandlingsformen är strålbehandling. Hos en del patienter återkommer cancern och struphuvudet med stämbanden måste i vissa fall avlägsnas, genom en så kallad laryngektomi.

 

Total laryngektomi betyder att hela struphuvudet och en del omkringliggande vävnad opereras bort. Det skapas ett andningshål på halsens framsida, detta kallas ett stoma. När struphuvudet och stämbanden är borta kan man inte längre få fram röst på vanligt sätt.

Under operationen sätter man oftast in en röstventil mellan luftstrupe och matstrupe och via den kan man få en ny röst. Man kan också lära sig att prata med hjälp av en röstgenerator.

Som patient får man träffa en logoped både före och efter operationen.

 

Före operationen

Före operationen får man mycket noggrann information om de förändringar av röst och kommunikation som en laryngektomi medför samt vilka olika alternativ till ny röst som är aktuella efter operationen. Man kan också via logopeden få tillfälle att möta en tidigare opererad person som kan dela med sig av sina erfarenheter.

 

Efter operationen

Efter genomförd operation träffar man logopeden regelbundet för träning av den nya röst-,tal- och kommunikationsförmågan. Man följer också upp förmågan att känna lukt och får lära sig ny teknik för det.

 

Utöver träning av kommunikation hjälper logopeden till att prova ut lämpliga hjälpmedel i form av bland annat stomaplåster och olika typer av fuktfilter som man har över sitt stoma för att skydda och fukta luftvägen.

 

 

 

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Laryngektomi är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Laryngektomi ingår i tema Tema logopedi