Laryngospasm

Senast ändrad 2016-07-11 av Anonym

Symptom: Plötslig (för betraktaren oförklarlig) andnöd, kan varken andas in eller ut, kan inte tala. Ljudliga andningsförsök, hosta tillkommer när lite luft kommer in/ut. Stark kvävningskänsla och ångest. Inledningsvis ca 1 minut med misslyckade andningsförsök, sedan förbättras andningen sakteligen.

Orsak till anfallet: Något, t ex en salivdroppe, en liten matsmula, någon partikel el dyl ger upphov till en retning i svalget som utlöser en omedelbar spasm i stämbanden, vilket inledningsvis omöjliggör luftpassage/andning.

Så ställs diagnosen

Anamnes, annat? Provokation?

Behandlingsalternativ

?

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Laryngospasm är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.