Ledundersökning/ledstatus

Senast ändrad 2016-02-23 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Denna sida saknar än så länge innehåll. Vill du dela med dig av det du kan om ämnet? Klicka på knappen "Ändra" och börja skriv!

Om du har drabbats av ledvärk och/eller svullna leder kan detta i vissa fall bero på reumatisk sjukdom. Som en del av utredningen kommer läkaren att undersöka om dina leder är inflammerade. Ledundersökning görs även för att följa upp den behandling som getts mot redan konstaterad reumatisk ledsjukdom.

Före undersökningen

Ingen förberedelse krävs.

Så går det till

Ledundersökning (ledstatus) görs för att ta reda på om en eller flera leder visar tecken på inflammation, det vill säga är svullna och/eller ömma. Undersökningen går till så att undersökaren (läkaren eller sjuksköterskan) trycker med sina egna fingrar över dina leder. Undersökningen syftar till att ta reda på om någon/några leder är svullna (läkarens bedömning) eller ömma (din bedömning av eventuell smärta vid tryck över leden). Undersökningen tar 5-10 minuter och kan medföra visst obehag om lederna är inflammerade.

Efter undersökningen

Fynden vid ledundersökningen utgör tillsammans med övrig utredning, till exempel blodprover och röntgenundersökning, underlag för läkarens bedömning av om du drabbats av reumatisk sjukdom eller ej. Vid uppföljning av redan konstaterad sjukdom utgör fynden grund för bedömningen om man uppnått önskat behandlingsresultat eller ej, eller för att bedöma eventuellt skov i ledsjukdomen.

Komplikationer och risker

Undersökningen medför inga risker.Undersökningen utförs på mottagningar, inflammationscentrum och vårdavdelning på reumatologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ledundersökning/ledstatus är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.