Ledvärk

Senast ändrad 2016-11-02 av Sofi Ericsson Handläggare, övergripande verksamhetsplanering

Det är vanligt att någon gång drabbas av övergående ledvärk. Det finns många orsaker till ledvärk och detta kan du läsa mer om på www.1177.se

Så ställs diagnosen

Vid reumatiska ledsjukdomar drabbas oftast flera leder samtidigt som blir tydligt svullna och ömma. Det är vanligt att leder i händer eller fötter påverkas. Man kan känna sig trött och stel på morgonen, men oftast blir det något bättre när man rört sig ett tag.
Om man har svullna och ömma leder mer än en eller ett par veckor är det bra att kontakta sin läkare på vårdcentralen för en bedömning. Om man har hög feber eller känner sig mycket sjuk samtidigt som en eller ett par leder svullnar skall man söka på akutmottagningen. Det kan då röra sig om en ledinfektion.

Behandlingsalternativ

På reumatologkliniken utreds och behandlas personer med ledsvullnad och värk orsakad av reumatiska sjukdomar.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Ledvärk är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.