Levercancer

Senast ändrad 2016-10-05 av Per Lindnér Ledning, hälso- och sjukvård

Allmänt
Levern sitter uppe i högra delen av magen. Den har många viktiga uppgifter som att bryta ner avfallsprodukter från andra delar av kroppen och ta hand om och transportera bort giftiga ämnen som vi får i oss.

De flesta som får cancer i levern är äldre än 65 år och sjukdomen är något vanligare bland män än bland kvinnor. Varje år får cirka 350 personer levercancer. Man kan bli frisk efter behandling om cancern inte har hunnit sprida sig utanför levern och bilda metastaser, så kallade dottertumörer. Om cancern inte går att operera får man i stället behandling för att kunna leva så länge och så bra som möjligt med sjukdomen.

Symtom
Cancer i levern är svår att upptäcka tidigt eftersom levern har en stor reservförmåga. Därför tar det oftast tid innan man märker av några symtom.

Symtom kan vara att man känner en diffus känsla av obehag i buken under en längre tid, har feber, mår illa, inte har någon matlust eller går ner i vikt utan att man vet orsaken. Smärta i ryggen, i höjd med skulderbladen, som inte ger med sig kan också vara ett symtom. Ett annat tecken kan vara att hud och ögonvitor blir gulfärgade. Många får också klåda på kroppen.

Vid en utredning brukar man få göra flera olika undersökningar som ultraljud, datortomografi, laparoskopi eller magnetkameraundersökning. Man får också lämna blodprov och urinprov för att läkaren ska kunna undersöka halten av vissa ämnen som tillverkas i levern. Ibland kan man få göra ett vävnadsprov, en biopsi.

Behandling
Den vanligaste behandlingen vid levercancer är operation där själva tumören och ofta en del av levern runt om tumören tas bort. De allra flesta blir bra efter operationen om cancern inte är spridd utanför levern. I vissa fall  är levertransplantation den bästa behandlingen. Alla tumörer är inte möjliga att operera bort.

När det inte går att operera levercancern kan man få medicinsk behandling som kan bromsa sjukdomsförloppet.

När ska man söka vård?
Om man har de symtom som beskrivs ovan ska man söka vård på en vårdcentral. Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Anmäl
Bevaka
Tipsa
Patient wiki

Sidan som beskriver Levercancer är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. Syftet är att ge en så korrekt och relevant beskrivning som möjligt av den vård som erbjuds vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tänk på att du i första hand alltid ska följa de råd, rekommendationer och ordinationer som din läkare ger dig, oavsett vad du läser i generella beskrivningar.

Levercancer ingår i tema Tema cancer